Наставни материјал за борбу против антисемитизма

пројекат Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у и Куће Ане Франк из Амстердама у сарадњи са Министарством спољних послова, Министарством омладине и спорта, и Министарством просвете и технолошког развоја Републике Србије

I део: Јеврејски народ и антисемитизам
(Свеска 1, 16 стр, 36 Mb)

II део: Холокауст
(Свеска 2, 32 стр, 35 Mb)

III део: Никад више
(Свеска 3, 32 стр, 30 Mb)

Преузмите Наставни матријал за борбу против антисемитизма (PDF)

Молимо вас да ради наше евиденције попуните формулар на дну странице. Хвала на разумевању и сарадњи!

Публикација је објављена уз помоћ Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у у оквиру пројекта „Са речи на дела у борби против антисемитизма”.

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 1639-3/2018 од 15.10.2018.

Ниже у тексту прочитај рецензије проф. др Марка Шуице, професора на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, Наташе Костић, наставница историје, и Иване Јанковић психолошкиње.