Ester – digitalni kreativni alat za rad mladih ljudi na sopstvenim grafičkim novelama o nacističkom progonu u Evropi

Projekat će omogućiti mladim ljudima širom Evrope da stvaraju sopstvene edukativne grafičke novele o nacističkim progonima

Cilj projekta je razvijanje metodologije i digitalnog alata za stvaranje scenarija za grafičke novele o stradanjima u Drugom svetskom ratu sa fokusom na lokalne mikroistorije i lične priče. Učenici će u kontrolisanom edukativnom okruženju, uz vođstvo nastavnika i mentorstvo istoričara, kroz saradnju sa lokalnim arhivima, bibliotekama, muzejima, preživelima i lokalnim zajednicama, razvijati sopstvene grafičke novele. Koristeći međunarodnu onlajn platformu gde će njihove grafičke novele biti predstavljene, učenici će o novelama, odnosno lokalnim istorijama, moći i da diskutuju sa vršnjacima iz svoje, i iz drugih zemalja.

Vreme projekta: 1. novembar 2020 – 15. juli 2022

Partneri:

Projekat je razvio i vodi:

sa partnerom:

i u saradnji sa: