Edukacija o antisemitizmu i istoriji jevrejskih zajednica

Vreme projekta: 01. decembar 2020. – 30. novembar 2022.

HANNAH projekat se fokusira na promociju istorije jevrejske zajednice, razvijanje kulture sećanja i jačanje borbe protiv antisemitizma u zemljama učesnicama projekta: Nemačkoj, Grčkoj, Srbiji i Poljskoj. Aktivnosti projekta će biti posvećene razvijanju metodologija i materijala za obuku i jačanje profesionalnog kapaciteta, podizanje svesti i doprinos kreiranju politika na polju edukacije i suprotstavljanja antisemitizmu.

HANNAH će doprineti širenju znanja o dugoj istoriji jevrejske zajednice u Nemačkoj, Grčkoj, Srbiji i Poljskoj, jačanju kulture sećanja i svesti o problemu antisemitizma, kroz jačanje profesionalnog kapaciteta nastavnika, bibliotekara, arhivista, mladih, kao i kreatora politike.

U okviru projekta HANNAH, partneri će raditi na produbljavanju znanja, kreiranju novih formata kulture sećanja i razvijanju inovativnih alata za borbu protiv antisemitizma koristeći inovativne alate kao što su edukativna grafička novela, dokumentarni film, sakupljanje i prezentacija oralne istorije jevrejske zajednice, i drugo.

Partneri:

Projekat je razvio i vodi:

  • JKP, Nemačka (Jugend-Kulturpojekt EV DE)

Partneri:

Novosti