Nakon vebinara održanih 15. juna i 6. jula, nastavljamo seriju radionica u okviru projekta ”Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija”:

Vebinar 3

Svedočanstva u edukaciji
i kolektivno sećanje

Testimonies in Education and Collective Memory

8. decembra 2020. g.

14:00 – 16:00 sati

HEVLH Logo