• Konnferencija 27. aprila

Razmena iskustava stručnjaka iz više od 20 zemalja

Novi Sad 27.04.2021

Mikroistorije Holokausta i njegov evropski karakter

Teraforming i Arhiv Vojvodine su 27. aprila 2021. godine uspešno realizovali međunarodnu onlajn konferenciju koja se fokusirala na ulogu lokalnih arhiva u identifikaciji i očuvanju građe o Holokaustu.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija“ i okupila je istaknute međunarodne i srpske stručnjake u oblasti edukacije, istoriografije i arhivistike.

U četiri sata programa, podeljenog na tri tematske celine, 70 učesnika koji su konferenciju na Zoom platformi pratili iz više od 20 zemalja, imali su priliku da se upoznaju sa savremenim trendovima i izazovima u arhivistici Holokausta, razmene znanja i iskustva, otkriju nove pristupe i metode u istraživanju Holokausta, kao i da razgovaraju o sve prisutnijoj temi iskrivljenja istorije Holokausta i ulozi lokalnih arhiva u edukaciji i oblikovanju kulture sećanja.

Među registrovanim učesnicima bili su kolege iz sledećih zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Grčka, Indija, Izrael, Italija, Kanada, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Srbija, Holandija, Hrvatska, Češka, Španija i Švedska.

Program konferencije je vodio direktor Teraforminga Miško Stanišić.

Ostati veran istini

Na početku, učesnicima se obratio direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović koji je istakao da su ovakve konferencije značajne jer pružaju priliku da govorimo o istorijskoj istini i njenom čuvanju od iskrivljenja i manipulacije.

Smatram da je potrebno da razgovaramo i o dobrim i lošim stvarima koje su se desile u prošlosti, jer samo tako možemo doći do istine. Da to ne bude mitologija i potreba da se lična frustracija pretvori u sukob sa drugim ljudima. To ne radimo da bi se sukobljavali, nego da bismo saznali istinu jer nju dugujemo onima koji su stradali. Tu istinu dugujemo i sebi. Prikrivanje istine ne može da stvori bolje društvo. Zato je važno da se neprestano borimo za istinu i slobodu.

Srbija je aktivna u Međunarodnoj alijansi za sećanja na Holokaust

Šef delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust ambasador Aleksandar Tasić, čestitao je organizatorima na uspešnoj pripremi konferencije o važnoj temi kakva je čuvanje sećanja na jedan od najtragičnijih događaja naše zajedničke istorije. Ambasador Tasić je poručio da je naš cilj, kao i cilj budućih generacija, da se događaj kakav je Holokaust više nikada ne ponovi, ali i da se ne zaboravi.

Republika Srbija kao članica Međunarodne alijanse za sećanja na Holokaust aktivno učestvuje u radu te organizacije i na taj način doprinosi izgradnji zajedničke kulture sećanja na žrtve Holokausta. To je moralna obaveza svakog pojedinca, ali i celog društva. Republika Srbija je postigla značajan napredak na polju edukacije i komemoracije Holokausta, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o Memorijalnom centru Staro sajmište, a Vlada je zvanično usvojila definiciju antisemitizma Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust.

Tasić je posebno naglasio da je zahvaljujući Teraformingu na srpski jezik prevedena publikacija “Preporuke za učenje i podučavanje o Holokaustu” koju je Međunarodna alijansa za sećanja na Holokaust u saradnji sa Uneskom objavila u novembru 2020. godine.

Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija
Miško Stanišić

Miško Stanišić, direktor Teraforminga

Nebojša Kuzmanović

Dr Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine

Ambasador Aleksandar Tasić, šef delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust