MemAct! stavlja poseban fokus na zajedničku evropsku i transnacionalnu perspektivu u edukaciji o Holokaustu

MemAct! razvija i primenjuje participativne metode učenja o Holokaustu.

MemAct! spaja edukatore, istraživače i aktiviste iz različitih polja kulture sećanja i edukacije o Holokaustu, građanskog obrazovanja i aktivnog rada u lokalnim zajednicama u borbi protiv različitih oblika ksenofobije, kakvi su antisemitizam i anticiganizam.

MemAct! razvija i primenjuje participativne metode učenja o Holokaustu. Ova metodologija teži da omogući aktivnu participaciju učesnika programa, kroz uvažavanje njihovih iskustava i pogleda na društvenu stvarnost, odnosno njihovo razumevanje prošlosti i odnosa istorijskih iskustava sa današnjim društvenim problemima kakvi su novi oblici antisemitizma, rasizam podstaknut antimigrantskom propagandom i druge forme diskriminacije.

Vreme projekta: 02. novembar 2020. – 01. maj 2022.

Partneri:

Projekat vodi:

Partneri: