Тераформинг је посвећен
промоцији и унапређењу образовања о Холокаусту,
и борби против антисемитизма, антициганизма,
и других облика ксенофобије.

будућност наше прошлости кроз образовање

У пар речи

Тераформинг је невладина непрофитна мрежна организација из Новог Сада, са одељењима у Стокхолму и Амстердаму, и са партнерима, сарадницима и пројектним активностима у целој Европи.

Тераформинг развија педагошке методе и наставне материјале, посебно у образовању о Холокаусту и другим страдањима за време Другог светског рата, спајајући најбоља искуства савремене педагогије са новим медијима и технологијама, укључујући нове актере у процес учења и преношења знања, и организујући међународне мултидисциплинарне пројекте за сарадњу и размену искустава.

Педагошки приступ

Тераформинг развија педагошке методе и наставне материјале спајајући најбоља искуства савремене педагогије са новим медијима и технологијама, истражујући нове просторе и укључујући нове актере у процес учења и преношења знања. У раду на едукативним програмима за образовање и учење о Холокаусту и другим страдањима за време Другог светског рата, Тераформинг настоји да прати смернице Међународне алијансе за сећање на Холокауст (IHRA), едукативну филозофију Међународне школе за студије холокауста Јад Вашем, UNESCO-ве препоруке о образовању у Холокаусту, ODIHR-ов и UNESCO-в водич за борбу против антисемитизма кроз образовање као и ODIHR-ове препоруке за образовање о људским правима, и различитим облицима нетолеранције и дискриминације.

У Србији

Посебан акцент у свом раду у Србији Тераформинг ставља на повезивање институција из Србије са одговарајућим партнерским институцијама из Европе и света, у пројектима који доприносе размени искустава, бољем размевању потреба, препрека и савремених трендова на пољима образовања, истраживања и култури сећања, као и ширењу знања о историји и култури Србије, и достигнућима и идејама стручњака и креативаца из наше земље. 

Мисија

Тераформинг се бави промоцијом људских права, различитости и толеранције; борбом против дискриминације, нетолеранције, антисемитизма, антициганизма и свих облика ксенофобије; раскринкавањем предрасуда, митова и стереотипа; као и борбом против историјске ревизије и искривљавања историје. У сарадњи са институцијама широм Европе и света Тераформинг организује стручне тренинге и програме размене искустава и знања, на тај начин оснажујући постојеће и укључујући нове актере на пољу образовања, истраживања и културе сећања, какви су наставници, библиотекари, архивисти, музејски радници, представници државне и локалне управе, НВО активисти, и др.

Стручност

Тераформинг има богато искуство у развијању и органозовању пројеката, нарочито када је у питању међународна сарадња на пољима образовања, истраживања и култури сећања, као и стручност у писању апликација за грантове о чему сведоче бројни успеси на конкурсима код различитих међународних донорских институција. Са импресивном сарадничком мрежом широм Европе, кроз кооперацију са светским водећим институцијама културе и образовања, музејима, стручњацима, званичницима, невладиним орагнизацијама и другим актерима, Тераформинг развија релевантне у запажене међународне програме.