Мрежа Тераформинг

Тераформинг је мрежна организација са седиштима у Новом Саду, Стокхолму и Амстердаму, и са партнерима, сарадницима и пројектним активностима у целој Европи. Највећи део активности мреже Тераформинг везане су за различите аспекте рада на образовању и учењу о Холокаусту и сродним темама.

Педагошки приступ

Тераформинг развија педагошке методе и наставне материјале спајајући најбоља искуства савремене педагогије са новим медијима и технологијама, истражујући нове просторе и укључујући нове актере у процес учења и преношења знања. У раду на едукативним програмима за образовање и учење о Холокаусту и другим страдањима за време Другог светског рата, Тераформинг настоји да прати смернице Међународне алијансе за сећање на Холокауст (IHRA), едукативну филозофију Међународне школе за студије холокауста Јад Вашем, и UNESCO препоруке о образовању у Холокаусту.

У Србији

Посебан акцент у свом раду у Србији Тераформинг ставља на повезивање институција из Србије са одговарајућим партнерским институцијама из Европе и света, у пројектима који доприносе размени искустава, бољем размевању потреба, препрека и савремених трендова на пољима образовања, истраживања и култури сећања, као и ширењу знања о историји и култури Србије, и достигнућима и идејама стручњака и креативаца из наше земље. 

Мисија

Тераформинг се бави промоцијом људских права, различитости и толеранције; борбом против дискриминације, нетолеранције, антисемитизма, антициганизма и свих облика ксенофобије; раскринкавањем предрасуда, митова и стереотипа; као и борбом против историјске ревизије и искривљавања историје. У сарадњи са институцијама широм Европе и света Тераформинг организује стручне тренинге и програме размене искустава и знања, на тај начин оснажујући постојеће и укључујући нове актере на пољу образовања, истраживања и културе сећања, какви су наставници, библиотекари, архивисти, музејски радници, представници државне и локалне управе, НВО активисти, и др.

Стручност

Тераформинг има богато искуство у развијању и органозовању пројеката, нарочито када је у питању међународна сарадња на пољима образовања, истраживања и култури сећања, као и стручност у писању апликација за грантове о чему сведоче бројни успеси на конкурсима код различитих међународних донорских институција. Са импресивном сарадничком мрежом широм Европе, кроз кооперацију са светским водећим институцијама културе и образовања, музејима, стручњацима, званичницима, невладиним орагнизацијама и другим актерима, Тераформинг развија релевантне у запажене међународне програме.