Откључај преузимања материјала

Ми прикупљамо статистику о преузимању материјала

Наши материјали су увек бесплатни! Да би обезбедили овакву приступачност, ми пратимо и анализирамо преузимање наших материјала како бисмо фондацијама које финансирају наш рад пружили конкретне мериве податке о броју, употреби и профилу наших корисника. То је од пресудног значаја за обезбеђење будућих донација и наставак нашег рада.

Хвала Вам! Веома ценимо Вашу подршку и разумевање.

Ми бринемо о вашој приватности

Ми смо посвећени чувању Ваше приватности и личних података. Вашу приватност и чување личних података узимамо крајње озбиљно, и овоме приступамо одговорно и професионално. Ми имамо обавезу да штитимо вашу приватност и да ваше личне податке третирамо као поверљиве и тајне, према препорукама, правилима и законима Републике Србије и Европске уније. Више информација доступно је у документима Политика приватности и Услови кориштења (на енглеском језику).

Корисници