Materijal za konkurs Ministarstva kulture:

Grafička novela ”Ruksak”
o jevrejskom dečaku koji preživljava Holokaust u Beogradu