HOLOCAUST 0101-0105

Novosadski Jevreji pred deportciju

HOLOCAUST 0101 0105