Event u Svilari

Panelisti

Učesnici u Svilari

Kultura sećanja i savremeni antisemitizam

Novi Sad | 25. april | KC Svilara | 18:30

Povodom obeležavanja 80 godina od deportacije bačkih Jevreja u logor Aušvic-Birkenau, Terraforming u saradnji sa Jevrejskom opštinom Novi Sad organizuje prigodan program u KC Svilara. U okviru programa će se otvoriti izložba pod nazivom “Neke reči o Holokaustu u Srbiji, biće predstavljen početak rada na platformi “ABC o antisemitizmu, edukativna grafička novela o Novosadskoj raciji i deportaciji, i program “Facts Not Fiction”>.

Na otvaranju programa će govoriti uvaženi gosti, predstavnici grada Novog Sada, ministarstava, i stranih ambasada. Centralni deo programa je panel diskusija: „80 godina od deportacije bačkih Jevreja – kultura sećanja i savremeni antisemitizam“ u kojoj učestvuju uvaženi gosti i renomirani stručnjaci.

Andrew Percy,

poslanik Britanskog parlamenta gde je potpredsednik parlamentarne grupe za borbu protiv antisemitizma, i član parlamentarne grupe za izgradnju novog Memorijalnog centra Holokausta u Londonu.

Florian Eisheuer,

menadžer programa Evropske mreže praktičara za borbu protiv antisemitizma (EPNA) sa sedištem u Berlinu.

Mirna Herman,

direktorka Centra za kulturu sećanja u Zagrebu, jedna od koordinatorki obnove izložbe u Jugoslovenskom paviljonu u Bloku 17 u Memorijalnom muzeju Aušvic-Birkenau.

Josh Dubell,

direktor odeljenja za edukaciju fondacije “Solutions Not Sides” iz Londona, koja se bavi borbom protiv antisemitizma i islamofobije kroz diskusije sa mladima i edukaciju o izraelsko-palestinskom sukobu.

Ladislav Trajer,

potpredsednik Jevrejske opštine Novi Sad.

Miško Stanišić,

direktor Terraforminga i član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA) je moderator i domaćin.

Novosadski Jevreji pred deportciju

80 godina od deportacije

Deportaciju bačkih Jevreja organizovale su i sprovele mađarske i nemačke okupacione vlasti od kraja aprila 1944. godine. Jevrejska zajednica Novog Sada i Bačke, koja je u međuvremenu desetkovana tokom Racije januara 1942. godine, i kasnije, slanjem na prinudni rad u radne logore ili na Istočni front gde su mnogi ubijeni, deportacijom u logore smrti 1944. godine gotovo je potpuno bila uništena.

Od maja do jula 1944. mađarska žandarmerija je, pod vođstvom nemačkih SS jedinica, deportovala oko 440.000 Jevreja iz Mađarske i sa teritorija pod mađarskom okupacijom. Većina je deportovana u Aušvic-Birkenau, gde je većina ubijena u gasnim komorama odmah po dolasku u logor.

Stradanja novosadskih i bačkih Jevreja deo su Holokausta – zločina bez presedana koji se odvijao na celom evropskom kontinentu.

April 1944

Fotografija: novosadski Jevreji privedeni u sinagogu odakle su deportovani u nacističke logore smrti, pre svega Aušvic-Birkenau.

United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Moshe and Malka Lovy, Source Record ID / Collections: 2001.336

ABC o antisemitizmu

Projekat “ABC o antisemitizmu” sufinansira Evropska mreža praktičara protiv antisemitizma EPNA

Projekat “Facts Not Fiction” je sufinansiran od strane CERV programa Evropske unije.

ENCATE exchange

Gostovanje Josh Dubella je deo programa bilateralne razmene između Terraforminga i Solutions Not Sides pod pokroviteljstvom programa koji organizuje Evropska mreža za borbu protiv antisemitizma kroz obrazovanje ENCATE.

Program u KC Svilara se realizuje u saradnji sa Jevrejskom opštinom Novi Sad.

Kreiranje edukativne grfičke novele o deportaciji bačkih Jevreja sufinansira Claims Conference.

Claims