web analytics

Nastavni materijali

IHRA Preporuke

Preporuke za učenje i podučavanje o Holokaustu

Preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust IHRA namenjene su kreatorima obrazovnih politika, stručnjacima, ljudima iz prakse i edukatorima u cilju razvijanja znanja o Holokaustu, obezbeđenju tačnosti i promociji kritičkog i analitičkog razmišljanja o Holokaustu.

Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma

Nastavni materijal u tri sveske o istoriji antisemitizma, o Holokaustu u Evropi i Srbiji, i savremenim izazovima sa kojima se susrećemo danas.

Естер

Ester – zbirka grafičkih novela i nastavni materijal

Jedinstveni nastavni materijal u obliku zbirke grafičkih novela o životima naših sugrađana pre rata, za vreme nemačke okupacije i stradanju u Holokaustu u nemačkom logoru na Sajmištu.

Ester teaching manual

Grafička novela, književnost i arhivski materijal u obrazovanju

Publikacija o upotrebi grafičke novele, književnosti i arhivskog materijala u obrazovanju o Holokaustu na primeru zbirke Ester.

Tajsa.eu – Stradanje Roma i romski identitet

Tajsa.eu  je internetska kolekcija video/audio podkasta i obrazovnih resursa o uzrocima i posledicama stradanja Roma u Drugom svetskom ratu, izgradnji romskog identiteta i samoosnaživanju romskih zajednica širom Evrope.

Muzej logora Aušvic-Birkenau. Foto: Teraforming

Seminari

Ka društvu bez predrasuda – izazovi suočavanja sa antisemitizmom nekad i sad

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 281) 1 dan, 8 bodova;

Seminar o antisemitizmu u prošlosti i savremenom društvu namenjen je pre svega nastavnicima, ali i drugim profesionalcima koji rade na poljima kulture sećanja i obrazovanja (arhivisti, bibliotekari, muzejski radnici, novinari, i drugi). Učesnici će nakon pohađanja seminara moći da identifikuju antisemitizam u pojavama savremenog sveta, izdvoje različite oblike govora mržnje u istorijskim i savremenim izvorima i navedu njihove negativne društvene posledice, i koristeći odgovarajuće nastavne metode, dekonstruišu stereotipe zasnovane na antisemitizmu.

Učenje o Holokaustu po preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 295) 1 dan, 8 bodova;

Seminar o edukaciji o Holokaustu namenjen je pre svega nastavnicima, ali i drugim profesionalcima koji rade na poljima kulture sećanja i obrazovanja (arhivisti, bibliotekari, muzejski radnici, novinari, i drugi). Učesnici će nakon pohađanja seminara moći da definišu pojam Holokaust u skladu sa preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust, razumeju njegove uzroke i posledice, prepoznaju različite oblike diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava u pojavama savremenog sveta, identifikuju istorijske izvore i savremena dokumenta koja će moći da koriste u kontekstu učenja o Holokaustu;

Učenje o antisemitizmu i Holokaustu po preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 293) 4 nedelje, onlajn, 32 boda;

Učesnici će moći da definišu pojmove Holokaust i antisemitizam u skladu sa preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust; objasne uzroke i posledice pojave antisemitizma kroz istoriju; klasifikuju različite uzroke i posledice Holokausta; koriste nastavne materijale o Holokaustu i antisemitizmu za ostvarivanje ishoda i razvijanje kompetencija učenika, izdvoje različite oblike govora mržnje i antisemitizma u istorijskim i savremenim izvorima i navedu njegove negativne društvene posledice, i koristeći odgovarajuće nastavne metode, dekonstruišu stereotipe zasnovane na antisemitizmu, identifikuju i promovišu istorijsku građu i savremena dokumenta srelevantna za razumevanje ovih pojava.

Seminar za nastavnike: Podučavanje o Holokaustu i ljudskim pravima

 4 dana (smeštaj obezbeđen);

U saradnji sa TOLI institutom Teraforming organizuje godišnji seminar o edukaciji o Holokaustu i ljudskim pravima za nastavnike iz Republike Srbije pod nazivom ”Učimo od prošlosti – delujemo za budućnost”. Predavači su eminentni stručnjaci iz Srbije, kao i međunarodni eksperti (do sada su to bili gostujući predavači iz Nemačke, Velike Britanije, Austrije, Rumunije i Italije). Seminar traje četiri dana i organizuje se krajem avgusta meseca svake godine u drugom gradu. Smeštaj za učesnike je obezbeđen.

Obrazovanjem čuvamo budućnost naše prošlosti

Teraforming razvija inovativna nastavna sredstva i meotodologije za kao i trening programe za edukatore na polju učenja o Holokaustu i drugim zločinima počinjenim za vreme Drugog svetskog rata, za borbu protiv antisemitizma, anticiganizma i drugih oblika ksenofobije, za jačanje medijske pismenosti, kao i o drugim srodnim temama.

Teraforming razvija originalne izložbe, i prevodi, adaptira, održava i u Srbiji distribuiše druge materijale, kakvi su Jad Vašem izložbe ili materijali Kuće Ane Frank.

Teraforming aktivno učestvuje u radu međunarodnih institucija, stručnih grupa i profesionalnih mreža, razmenjuje iskustva i prakse, i doprinosi razvijanju novih standarda i preporuka kako za edukatore tako i za kreatore politika.

Sa preko 10 godina iskustva i uspeha u razvijanju inovativnih i nagrađivanih programa, Teraforming je jedan od regionalnih lidera na ovom polju.

Misko Stanisic presents in

Miško Stanišić tokom radionice o konceptu edukativnih grafičkih novela Ester na Međunarodnim studijskim danima “Učenje o i od Holokausta” na Univerzitetu za obuku nastavnika u Lozani u Švajcarskoj.

Невена Бајалица говори на радионици у Кракову

Nevena Bajalica tokom radionice u Krakovu u Poljskoj, organizovane u saradnji sa TernYpe povodom 2. avgusta – Dana sećanja na genocid nad Romima.

Fotografija na vrhu stranice: švedska umetnička grupa GLIMPSE, nastale u Srbiji 2010. godine tokom Teraforming projekta „Fortune Teller’s Future“.

Foto na vrhu strane: V. Veličković, Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022, performans povodom izložbe „Novi Sad prestonica kulture sećanja“ na Keju žrtava Racije u julu 2022. godine.