web analytics

Nastavni materijali

Ester

Ester – zbirka grafičkih novela i nastavni materijal

Nastavni materijal sačinjen u formi serije grafičkih novela, koji osim niza istraživačkih zadataka za učenike nudi arhivsku građu, fotografije, istorijske novine, mape, i druge multimedijalne dodatke. Proverite  zašto je zbirka ”Ester” privukla pažnju svetske stručne javnosti.

Ester teaching manual

Grafička novela, književnost i arhivska građa u edukaciji o Holokaustu

Publikacija o upotrebi grafičke novele, književnosti i arhivskog materijala u edukaciji o Holokaustu na primeru zbirke ”Ester”.

Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma

Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma

Najpotpuniji nastavni materijal na srpskom jeziku posvećen antisemitizmu, Holokaustu i savremenim društvenim izazovima, sačinjen je sa ciljem da se učenici osposobe da prepoznaju kako antisemitizam, tako i druge oblike netolerancije i diskriminacije, i nauče da im se suprotstave.

Tajsa – Stradanja Roma i romski identitet

Tajsa je zbirka video i audio podkasta i obrazovnih resursa o uzrocima i posledicama progona i genocida nad Romima u Drugom svetskom ratu, borbi za priznanje ovog zločina, izgradnji romskog identiteta i samoosnaživanja romskih zajednica širom Evrope.

IHRA Preporuke

Preporuke za učenje i podučavanje o Holokaustu

Preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust IHRA su najvažniji referentni međunarodni resurs ove vrste, o čijem sadržaju su se usaglasile vlade, eksperti, najvažnije institucije kulture sećanja, i međunarodna tela kakvi su Ujedinjene nacije, Unesko, EU, Savet Evrope i drugi.

Akreditovani seminari i treninzi

Ka društvu bez predrasuda – izazovi suočavanja sa antisemitizmom nekad i sad

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 281) 1 dan, 8 bodova;

Seminar o antisemitizmu u prošlosti i savremenom društvu namenjen je pre svega nastavnicima, ali i drugim profesionalcima koji rade na poljima kulture sećanja i obrazovanja (arhivisti, bibliotekari, muzejski radnici, novinari, i drugi). Učesnici će nakon pohađanja seminara moći da identifikuju antisemitizam u pojavama savremenog sveta, izdvoje različite oblike govora mržnje u istorijskim i savremenim izvorima i navedu njihove negativne društvene posledice, i koristeći odgovarajuće nastavne metode, dekonstruišu stereotipe zasnovane na antisemitizmu.

Učenje o Holokaustu po preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 295) 1 dan, 8 bodova;

Seminar o edukaciji o Holokaustu namenjen je pre svega nastavnicima, ali i drugim profesionalcima koji rade na poljima kulture sećanja i obrazovanja (arhivisti, bibliotekari, muzejski radnici, novinari, i drugi). Učesnici će nakon pohađanja seminara moći da definišu pojam Holokaust u skladu sa preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust, razumeju njegove uzroke i posledice, prepoznaju različite oblike diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava u pojavama savremenog sveta, identifikuju istorijske izvore i savremena dokumenta koja će moći da koriste u kontekstu učenja o Holokaustu;

Učenje o antisemitizmu i Holokaustu po preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust

akreditovani program stručnog usavršavanja (ZUOV kataloški broj: 293) 4 nedelje, onlajn, 32 boda;

Učesnici će moći da definišu pojmove Holokaust i antisemitizam u skladu sa preporukama Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust; objasne uzroke i posledice pojave antisemitizma kroz istoriju; klasifikuju različite uzroke i posledice Holokausta; koriste nastavne materijale o Holokaustu i antisemitizmu za ostvarivanje ishoda i razvijanje kompetencija učenika, izdvoje različite oblike govora mržnje i antisemitizma u istorijskim i savremenim izvorima i navedu njegove negativne društvene posledice, i koristeći odgovarajuće nastavne metode, dekonstruišu stereotipe zasnovane na antisemitizmu, identifikuju i promovišu istorijsku građu i savremena dokumenta srelevantna za razumevanje ovih pojava.

Seminar za nastavnike: Podučavanje o Holokaustu i ljudskim pravima

4 dana (smeštaj obezbeđen);

U saradnji sa TOLI institutom Teraforming organizuje godišnji seminar o edukaciji o Holokaustu i ljudskim pravima za nastavnike iz Republike Srbije pod nazivom ”Učimo od prošlosti – delujemo za budućnost”. Predavači su eminentni stručnjaci iz Srbije, kao i međunarodni eksperti (do sada su to bili gostujući predavači iz Nemačke, Velike Britanije, Austrije, Rumunije i Italije). Seminar traje četiri dana i organizuje se krajem avgusta meseca svake godine u drugom gradu. Smeštaj za učesnike je obezbeđen.

Publikacije

U potrazi za Evropom

U potrazi za Evropom (2022)

„U potrazi za Evropom” je priča o stvaranju posleratne Evrope i Evrope koju tek treba da stvorimo. Projekat se sastojao od izložbe postavljene u javnom prostoru u Novom Sadu – duž keja, i javnih debata sa međunarodnim gostima. Realizovan je u okviru zvaničnog programa Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022.

(Izdavač: Teraforming)

HEVLH

Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija (2022)

Zbirka ideja i alata za inovativni pristup arhivskoj pedagogiji, posebno u manjim lokalnim arhivima, sa ciljem da osnaži i obuči arhiviste da kreiraju sopstvene obrazovne programe o Holokaustu zasnovane na sopstvenoj arhivskoj građi i lokalnoj istoriji, i da inkorporiraju arhivsku pedagogiju u svoj dugoročni pristup i aktivnosti, prezentujući istovremeno lokalne mikroistorije globalnoj publici.

(Izdavač: Teraforming i Arhiv Vojvodine)

Publikacija "Međunarodna bibliotečka platforma za učenje o Holokaustu”

International Library Platform for Holocaust Education (2019)

Proizveden u okviru projekta za koji je Teraforming nagrađen međunarodnim priznanjem Jehuda Bauer Grant, fokusira se na neistražen i neiskorišćen potencijal za angažovanje resursa biblioteka u podučavanju i učenju o Holokaustu u novom okruženju digitalne transformacije muzeja i kulture sećanja.

(Izdavač: Teraforming)

Eskalacija

Eskalacija u Holokaust (2017)

Zbirka izabranih radova i prezentacija međunarodnih stručnjaka nastalih u okviru projekta „Eskalacija u Holokaust“ sa istorijom i stanjem memorijalizacije koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu u fokusu, i pregledom trendova i primera procesa memorijalizacije drugih autentičnih mesta stradanja u Evropi.

(Izdavač: Istorijski arhiv Beograda, sa Teraformingom i drugim partnerima)