web analytics

О нашој организацији

Оснивачи

Фото: Мишко Станишић – 2. август Дан сећања на геноцид над Ромима, комеморација у меморијалном центру Аушвиц-Биркенау, 2016. године.

Мишко Станишић, Тераформинг

Мишко Станишић, директор
члан делегације Републике Србије у Међународној алијанси за сећање на Холокауст (IHRA).

Nevena Bajalica

Невена Бајалица, менаџерка програма
члан делегације Републике Србије у Међународној алијанси за сећање на Холокауст (IHRA).

Тераформинг у пар речи

Тераформинг је независна невладина и непрофитна организација из Новог Сада основана 2008. године, са партнерима, сарадницима и пројектним активностима у целој Европи.

Тераформинг развија педагошке методе и наставне материјале, посебно у образовању о Холокаусту и другим страдањима за време Другог светског рата, спајајући најбоља искуства савремене педагогије са новим медијима и технологијама, укључујући нове актере у процес учења и преношења знања, и организујући међународне мултидисциплинарне пројекте за сарадњу и размену искустава.

Наша прича

Почетком 1990-их Невена Бајалица и Мишко Станишић су се из ратом запаљене земље упутили у неизвесност. Невена је из Новог Сада стигла у Холандију, а Мишко је успео да се извуче из ратног Сарајева и као избеглица се нашао у Шведској. Прве године су биле тешке. Мишко је живео у избегличким камповима око Стокхолма, а Невена је преживљавала по амстердамским сквотовима. Након неколико година труда и напора, обоје су успели да се среде, студирају, запосле и започну неки колико-толико нормалан живот. Обоје су полако али сигурно открили да ће их и пословно и приватно интересовање приближити пољу образовања и грађанског активизма у сферама везаним за људска права, ратна страдања и злочине као и дугорочне међугенерацијске последице рата, предрасуде, дискрминиацију, испољавања ксенофобије и непријатељства према разним мањинским групама укључујући имигрантие и ”странце”. Након деценија проведених у Холандији, односно Шведској, обоје су осетили да би своја знања и искуства, као и добро познавање радних модела и стандарда, трендова, потреба и потенцијала, како у Западној Европи, Скандинавији тако и у Србији, требало да употребе за изградњу нових мостова размене и сарадње у пројектима на пољу образовања и културе, и да тако допринесу свим тим друштвима које зову ”кућом”. Невена и Мишко су се срели 2008. године. Тако је основан Тераформинг. Данас су практично све активности организације базиране у Србији, а Тераформинг је базиран у Новом Саду. Након готово 30 година направљен је пун круг.

Nevena and Misko 2009

Невена и Мишко, 2009. на једном од првих пројеката тек основане организације Тераформинг. Фото: Мишко Станишић

Мисија

Мисија

Тераформинг се бави промоцијом људских права, различитости и толеранције, борбом против дискриминације, нетолеранције, антисемитизма, антициганизма и свих облика ксенофобије, раскринкавањем предрасуда, митова и стереотипа, као и борбом против искривљавања и политизације историје. Тераформинг развија наставна средства и педагошке методологије, организује јавне програме, стручне тренинге и програме размене искустава и знања у сарадњи са водећим међународним институцијама, и на тај начин оснажује постојеће и укључује нове актере на пољу образовања, истраживања и културе сећања, какви су наставници, библиотекари, архивисти, музејски радници, НВО активисти, и други.

У Србији

Посебан акцент у свом раду Тераформинг ставља на повезивање институција из Србије са одговарајућим партнерским институцијама из Европе и света. У Србији Тераформинг ради на промоцији савременог образовања о Холокаусту, оснаживању културе сећања, заштити угрожених аутентичних места сећања, и борби против манипулације, политизације и искривљавања историје. Међународно, Тераформинг ради на стварању пројеката који доприносе размени искустава, бољем разумевању потреба, препрека и трендова на пољима образовања, истраживања и културе сећања у Србији, као и на ширењу знања о историји и култури Србије, и достигнућима и идејама стручњака и креативаца из наше земље.

Педагошки приступ

У раду на едукативним програмима о Холокаусту и другим страдањима за време Другог светског рата, Тераформинг настоји да прати препоруке Међународне алијансе за сећање на Холокауст (IHRA), едукативну филозофију Међународне школе за студије Холокауста Јад Вашем, Унескове препоруке о едукацији о Холокаусту, водич за едукаторе и креаторе политика о борби против антисемитизма кроз образовање ОЕБС Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) и Унеска, ОДИХР-ове препоруке за образовање о људским правима и борби против различитих облика нетолеранције и дискриминације, као и Повељу Савета Европе о образовању за демократско грађанство и људска права.

Стручност

Тераформинг има богато искуство у развијању и организовању пројеката, нарочито када је у питању међународна сарадња на пољима образовања, истраживања и култури сећања, као и стручност у писању апликација за грантове о чему сведоче бројни успеси на конкурсима код различитих међународних институција. Са импресивном сарадничком мрежом широм Европе, кроз кооперацију са водећим институцијама културе и образовања, музејима, стручњацима, званичницима, невладиним орагнизацијама и другим актерима широм света, Тераформинг развија релевантне у запажене међународне програме.

Staff Members

Ljiljana Ćumura

Љиљана Ћумура
Виша менаџерка пројекта

Љиљана Ћумура је завршила мастер студије социологије на Универзитету у Новом Саду. Усавршавала се у области мировног образовања, медијације, пројектног менаџмента, те омладинског рада и развоја заједнице у Немачкој, Великој Британији, Шведској, Пољској и на Малти. Фокус њеног истраживања су партиципативно-акционо учење, ресторативна пракса, различити аспекти образовања (укључујући образовне политике и методику наставе), као и теме из области миграција. Са више од 20 година искуства и рада у међународном, невладином и државном сектору, Љиљана је добитница бројних награда у области новинарства, уметности, омладинског рада, виктимологије и образовања.

Снежана Орчић

Снежана Вранић
Асистенткиња пројекта

Снежана Вранић је дипломирала књижевност и српски језик на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Снежана има искуства у креативном писању, а посебно је занимају култура, историја и образовање.

Виолета Војкан
Координаторка пројекта

Виолета Војкан је дипломиран менаџер у туризму, дипломирала на Департману за географију, туризам и хотелијерство на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Тренутно завршава мастер студије из области менаџмента културног туризма и културног наслеђа. Стекла је искуство рада на административним пословима, усавршавала се на разним стручним праксама из хотелијерства у земљи и иностранству. Њена лична интересовања су култура, традиција, фолклорно наслеђе и организација догађаја.

Управни одбор

Др Милан Кољанин

Др Милан Кољанин

Историчар, дугогодишњи виши стручни сарадник у Институту за савремену историју у Београду, члан делегације Републике Србије у Међународној алијанси за сећање на Холокауст. Поља интересовања: истраживање, међународна размена и наставни материјали о темама страдања у Другом светском рату, антисемитизам и Холокауст у Србији.

Др Василије Милновић

Др Василије Милновић

Директор Научног центра Универзитетске библиотеке ”Светозар Марковић” у Београду, теоретичар књижевности и књижевни критичар. Поља интересовања: дигитална хуманистика, теорија културе, српска књижевност о Холокаусту и страдањима у Другом светском рату. интеркултуралне компетенције

Julia Bala

Др Јулиа Бала

Клинички психолог и психотерапеут. Поља интересовања: међугенерацијске последице траума, утицај насилних миграција на односе родитеља и деце, трауме код избегличке деце и породица.

Административни подаци

ЗВАНИЧНИ НАЗИВ

Енглески: Terraforming
Српски: Тераформинг Југ
Скраћени назив: Terraforming

ЗВАНИЧНА АДРЕСА (пословна пошта)

Балзакова 16
21000 Нови Сад

КАНЦЕЛАРИЈА

Архив Војводине
Жарка Васиљевића 2 А (соба 15.)
21000 Нови Сад

ПРАВНИ ЗАСТУПНИЦИ

Миленко Станишић
Невена Бајалица
Е-пошта: Формулар за контакт

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Правни статус: Удружење грађана
Матични број: 28024410
Датум регистровања: 04.07.2010.
ПИБ
: 106791153
није у ПДВ систему

МЕЂУНАРОДНИ РЕГИСТАРСКИ ПОДАЦИ 

(EU) PIC: 932179022
(EU) OID: E10254261
(EU)
PADOR: RS-2013-BIL-1704863652

DUNS: 538216634
NCAGE: A0VLS

БАНКОВНИ РАЧУН

Динарски рачун: 170-30014538000-71
Девизни рачун IBAN: RS35170003001453800168
БАНКА: UniCredit Bank Serbia JSC

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Евиденција корисника јавних средстава

ЈБКЈС: 78115
Подрачун: 840-48859763-61

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Статут удружења (срп. и енг.)

Решење о регистрацији (срп. и енг.)

ПИБ регистрација (срп. и енг.)

ЕВИДЕНЦИЈА О ОРГАНИЗАТОРИМА ВОЛОНТИРАЊА

Тераформинг је 18.12.2020 регистрован под бројем 16/2020 у Евиденцији о организаторима волонтирања у Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Наша финансијска документација доступна је у Регистру финансијских извештаја Агенције за привредне регистре Републике Србије – централној, јавној, јединственој електронској бази података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације уз те извештаје у складу са Законом о рачуноводству.

Правилници

Правилници против корупције и о набавкама

Са циљем да одржи високе професионалне и етичке стандарде у свом раду, као и да допринесе борби против корупције, Тераформинг у континуитету ради на оснаживању радне етике и културе, стандардизацији процеса рада у организацији, као и на унапређењу радних метода и рутина. Водећи се препорукама међународне организације Транспарентност (Transparency International)и њиховој дефиницији корупције и начина супротстављања и пријављивања корупције, Тераформинг је развио и усвојио следеће правилнике:

Правилник против корупције

Правилник о набавкама

Правилник о раду са децом

Тераформинг је посвећен стварању и одржавању адекватног окружења за учење, као и спречавању злостављања и искориштавања деце. Оштро осуђујемо све облике злостављања и искориштавања деце.

Са циљем подизања свести, превенцији злостављања и искориштавања деце, помоћи деци, подстицања извештавања и брзог реаговања на било који облик и било који случај доказане, наводне или ​​искориштавања или злоупотребе деце у покушају, у оквиру нашег рада и утицаја и у складу са природом дела, са правилником о раду са децом морају бити упознати чланови одбора, запослени, волонтери, сарадници и сви остали учесници у нашим активностима.

У складу са Стратегијом Савета Европе о правима детета, Европском конвенцијом о људским правима, Конвенцијом Уједињених нација о правима детета (UNCRC), Националном стратегијом за заштиту деце и спречавање насиља Републике Србије, , Општим и Посебним Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, занемаривања и злостављања у васпитно-образовним установама који је развило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Тераформинг је развио сопствени

Правилник о раду са децом

Препоруке и признања

Признања

Чланство у међународним мрежама

Јехуда Бауер Грант

Награђен признањем Јехуда Бауер грант

Тераформинг је награђен престижним признањем Јехуда Бауер Грант за 2016. годину за пројекат “Међународна библиотечка платформа за образовање и учење о Холокаусту”. Међународна алијанса за сећање на Холокауст (IHRA) овим признањем годишње награђује најуспешније пројекте у оквиру свог грант програма. Посебна комисија одабире добитника прознања Јехуда Бауер Грант у конкуренцији свих предлога за пројекте поднесених из преко 30 земаља чланица Алијансе.

The Association of Holocaust Organizations (AHO)

Члан међународног Удружења Холокауст организација Association of Holocaust Organizations (AHO)

Encate Logo

Члан Европске мреже за борбу против антисемитизма кроз образовање European Network Countering Antisemitism through Education (ENCATE)

EuroClio

Представљени у ОЕБС/ОДИХР видеу

Наш едукативни концепт и наставни материјал Естер, развијен у оквиру ОЕБС/ОДИХР програма “Са речи на дела у борби против антисемитизма”, представљен је у ОДИХР видеу „Addressing Anti-Semitism Through Education“.

Организатор и партнер

Мишко Станишић говори на семинару у Институту за студије рата, Холокауста и геноцида (NIOD) у Амстердаму, у Холандији, у оквиру пројекта ”Ескалација у Холокауст” развијеног у сарадњи са Историјским архивом Београда и другим партнерима.

Тераформинг организује и као партнер учествује у многим међународним и домаћим пројектима и активностима у областима образовања, истраживања и сећања на Холокауст. Тераформинг доприноси у различитим стручним групама у областима едукације о Холокаусту, искривљења и порицања Холокауста, сузбијања антисемитизма, и другим, као што су експертске групе у оквиру Међународне алијансе за сећање на Холокауст или ОЕБС/ОДИХР и Унеско.