Štitimo istorijske činjenice kroz aktivno sećanje na stradanja Roma

Podrška kampanji Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust IHRA povodom 2. avgusta, Međunarodnog dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu

2. avgusta obeležavamo Međunarodni dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu, kada se sećamo žrtava progona, terora i genocida nad romskim narodom širom Evrope. U nasilju i masovnim ubistvima tokom Drugog svetskog rata stradalo je između 250.000 i 500.000 evropskih Roma.

Evropski parlament je 15. aprila 2015. godine doneo deklaraciju kojom se 2. avgust proglašava Evropskim danom sećanja na žrtve genocida nad Romima za vreme Drugog svetskog rata. Ovaj datum je odabran u znak sećanja na noć između 2. i 3. avgusta 1944. kada su u logoru Aušvic-Birkenau Nemci likvidiralu poslednju grupu romskih zatočenika tzv. „ciganskog logora“.

Diskriminacija, progoni i nasilje prema Romima traju vekovima. Nacistička rasistička ideologija se samo oslonila na već postojeće i uvrežene predrasude i mržnju prema Romima. Osim nemačkog nacističkog, u progonima i ubistvima Roma učestvovali su aktivno i mnogi drugi fašistički i ekstremni nacionalistički režimi širom Evrope, kolaboracionističke vlade i njihove policijske i vojne snage, kao i razne vojne i druge militantne formacije koje su u saradnji sa Nemcima ili sasvim samostalno tokom Drugog svetskog rata proganjali i ubijali Rome. Tako je i kolaboracionistička Vlada okupirane Srbije aktivno učestvovala i doprinosila u progonu i ubistvima Roma.

Teror nad Romima tokom Drugo svetskog rata širom Evrope se odvijao pred očima drugih građana koji su kao pasivni posmatrači pratili nasilje kojem su njihove komšije bile podvrgnute. Neki su okretali glavu praveći se da ne vide, a neki su podstrekavali, pomagali, navijali i radovali se stradanjima Roma, i koristili situaciju da pljačkaju i uzurpiraju imovinu Roma oteranih u logore.

Teror i ugnjetavanje Roma nije se završilo porazom nacističke Nemačke

Progoni, nasilje, mržnja, diskriminacija, segregacija i ugnjetavanje Roma nije se završilo porazom nacističke Nemačke. Naprotiv, sve se to nastavilo širom Evrope, do današnjeg dana. Romi – najveća evropska nacionalna manjina, su istovremeno i najproganjanija i najdiskriminisanija grupa u svim evropskim društvima.

Zato, na 2. avgust, Međunarodni dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu, pitanje koje sebi moramo da postavimo je kako da aktivno doprinesemo, kao pojedinci, i kao društvo, da se prekine kontinuitet u diskriminaciji i nasilju kojim su Romi još uvek zloženi.

Međunarodna kampanja #ProtectTheFacts protiv zloupotrebe istorije

#ProtectTheFacts je deo šire kampanje Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), Evropske komisije, Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Ujedinjenih nacija i Uneska, koji su udružili snage da podignu svest o problemu iskrivljavanja i zloupotrebe istorije Holokausta i genocida nad Romima u Drugom svetskom ratu.

Pridruži se kampanji! Koristi haštag #ProtectTheFacts i preuzmi materijale ove kampanje za deljenje na društvenim mrežama.

Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA

Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA je međunarodna organizacija koja spaja vlade, stručnjake i aktiviste na polju kulture sećanja, komemoracije, istraživanja i edukacije o Holokaustu. Kao najvažniji međunarodni autoritet na ovom polju, kroz procese u kojem učestvuju sve zemlje članice, među kojima je i Republika Srbija, IHRA kreira preporuke, definicije i smernice za memorijalizaciju Holokausta. Jedna od najvažnijih je i radna definicija anticiganizma i diskriminacije Roma koja je usvojena 8. oktobra 2020. godine. U toku je i značajan IHRA projekat koji za cilj ima kreiranje preporuka za učenje i podučavanje o progonima i genocidu nad Romima za vreme nacizma. Planirano je da se preporuke predstave na 2. avgust 2024. godine.

Miško Stanišić | 31. juli 2023.

#ProtectTheFacts
#ProtectTheFacts
#ProtectTheFacts

Datum 2. avgust je odabran u znak sećanja na noć između 2. i 3. avgusta 1944. kada su u nacističkom logoru Aušvic-Birkenau Nemci likvidiralu poslednju grupu zatočenika „ciganskog logora“ (Zigeunerlager). Ali 2. avgusta sećamo se svih do pola miliona romskih žrtava – dece, žena i muškaraca koje su za vreme Drugog svetskog rata proganjali i ubijali u nacističkoj Nemačkoj, u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Rumuniji, Italiji, Austriji, Mađarskoj, Litvaniji, Ukrajini, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Holandiji, i mnogim drugim zemljama, uključujući i Srbiju. U našoj zemlji su za vreme nemačke okupacije u progonima i ubistvima Roma aktivno učestvovale snage policije i žandarmerije Milana Nedića kao i Ljotićevci.

#ProtectTheFacts
#ProtectTheFacts

Inicijativu za implementaciju kampanje #ProtectTheFacts u Srbiji je pokrenuo i realizovao Terraforming.