Ilustrovane priče o životu u predratnoj Srbiji i žrtvama Holokausta u koncentracionom logoru na Sajmištu

Edukativni koncept i nastavni materijali

Podržan od strane OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) u okviru programa ”Words into Action to Combat Antisemitism”, oslanjajući se na rezultate projekta “Eskalacija u Holokaust” Istorijskog arhiva Beograda, Teraforming je kreirao edukativne materijale „Ester“ u kontekstu ličnih priča mladih žrtava iz Beograda i Pančeva, ubijenih u koncentracionom logoru na Sajmištu u Beogradu.

Šta je Ester?

Ilustrovane priče Ester su nastavni materijal čiji najvažniji deo predstavlja serija dramatizovanih priča o životima i stradanju naših sugrađana koji su ubijeni u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin) na Sajmištu kod Beograda. Priče govore o mladim žrtvama i njihovim porodicama, o njihovom životu pre rata i stradanju za vreme okupacije i tokom Holokausta. Bazirano je na stvarnim istorijskim ličnostima i događajima.

U kreiranju zbirke Ester zajedničkim snagama su radili međunarodni stručni tim istoričara, nastavnika, eksperata za jevrejsku kulturu i tradiciju, preživele žrtve Holokausta, kao i grupa ilustratora iz Srbije i Holandije.

Ilustrovane priče Ester su rekonstruisani i dramatizovani istorijski događaji bazirani na detaljima ličnih priča, prilagođenih ciljnoj grupi starosne dobi od 14 do 18 godina, odnosno učenicima viših razreda osnovne škole i učenicima srednje škole. Imajući ovo u vidu, držeći se tačnosti istorijskih činjenica, priče se fokusiraju na glavne likove i njihova osećanja i misli, sa ciljem da se učenici povežu sa pričama i na taj način kreira specifičan pristup obrazovanju i učenju o Holokaustu.

Materijali su dostupni na engleskom i srpskom jeziku na veb-sajtu www.ester.rs

Ilustrovane priče o Holokaustu

U toku rada na zbirci Ester konsultovani su stručnjaci iz Srbije, Holandije i drugih zemalja, a na realizaciji je radio tim istoričara, nastavnika, eksperata za jevrejsku kulturu i tradiciju, preživele žrtve Holokausta, kao i grupa ilustratora iz Srbije i Holandije.

Koncept se sastoji iz nekoliko elemenata čime se omogućava različit ugao pristupa pružajući kreativnu slobodu u organizovanju radionica i istraživanja za učenike i nastavnike..

Ester se sastoji iz četiri ilustrovane priče:

Dodatni sadržaj:

  • Istorijski pregled: Sajmište – od simbola svetle budućnosti do logora smrti
  • Paralelna hronologija:
    • Nacionalsocijalizam i antisemitizam u nacističkoj Nemačkoj i Holokaust u Evropi
    • Holokaust u okupiranoj Srbiji i koncentracionom logoru na Sajmištu
  • Ilustrovane priče u edukaciji o Holokaustu – pregled

Beogradski sajam pre rata. Za vreme nemačke okupacije pretvoren je u koncentracioni kamp.

Projekat je podržan od strane OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) i realizovan u okviru programa ”Words into Action to Combat Antisemitism”.