The Fortunoff Video Archive

POZIV ZA PRIJAVE:

Postdoktorska stipendija (2024-2025) za svedočanstva iz Jugoslavije

Fortunoff video arhiv za svedočanstva o Holokaustu, Jejl Univerzitet, SAD

Kratak opis

Fortunoff video arhiv je zbirka u okviru Biblioteke retkih knjiga i rukopisa na Jejl Univerzitetu. Arhiv je započeo 1979. godine, kao pokušaj građana u Nju Hejvenu, u SAD, da snime video zapise svedočenja preživelih, svedoka i posmatrača Holokausta. Trenutno sadrži više od 4.400 svedočenja koja obuhvataju preko 10.000 sati video materijala. Ova svedočanstva su nastala u saradnji sa 37 pridruženih projekata koji rade u više od deset zemalja i isto toliko jezika. Arhiv još uvek snima svedočenje na Jejl Univerzitetu. Fortunoff arhiv je jedinstvena kolekcija koja je služila kao važan resurs za istraživače u širokom spektru disciplina više od tri decenije. Program je osmišljen kao dinamična, multidisciplinarna stipendija koja će podstaći korišćenje Fortunoff video arhive kao osnove za naučna istraživanja i produkciju.

Dužina stipendije

Fortunoff Video Arhiv će ponuditi stipendiju gostujućem postdoktorskom naučniku koji tečno govori srpski, hrvatski ili bošnjački jezik, sa ekspertizom na polju istorije Jugoslavije, sefardskoj jevrejskoj istoriji i sa posebnim fokusom na istoriju Jevreja 20. veka u bivšoj Jugoslaviji tokom Holokausta. Stipendija se nudi između šest meseci i jedne akademske godine – u zavisnosti od iskustva, pozicije u karijeri i potreba. Na primer, viši naučni saradnik može tražiti šestomesečnu poziciju da dopuni slobodan period. Naučnici i istraživači iz celog sveta su pozvani da se prijave. Prednost će imati kandidati izvan zajednice Jejla. Ova stipendija podstiče prijave naučnika iz istorije i drugih oblasti u humanističkim i društvenim naukama koji mogu da pokažu vrednost istraživanja u kolekciji za njihov tekući rad. O datumu početka stipendije se može pregovarati, ali kandidati moraju imati doktorat pre realizacije programa.

Detalji stipendije

Stipendija pokriva punu platu kao i deo finansiranja međugradskog putovanja.

Lokacija rada je po dogovoru, ali prednost će imati kandidati koji žele da provedu značajno vreme u Novom Sadu u bliskoj saradnji sa Terraformingom.

Stipendisti će imati zadatak da naprave dva kritička rada bazirana na jugoslovenskim svedočanstvima iz zbirke Fortunoff arhiva, u bliskoj saradnji sa direktorom Fortunoff arhiva, šefom akademskih programa Arhiva i timom Terraforminga. Kritičko izdanje se sastoji od anotiranih transkripta svedočenja na originalnom jeziku i prevoda na engleski. Napomene su zamišljene kao sredstvo za pružanje važnih istorijskih i kontekstualnih informacija kako bi se osvetlila složenost neuređenog narativa. Kritičko izdanje će uključiti kratak esej koji opisuje značaj konkretnog svedočanstva za istraživački rad. Tokom stipendije, stipendista će biti dužan da zajednici Jejla predstavi svoje istraživanje u različitim fazama.

Od stipendiste se očekuje da aktivno učestvuje u podršci radu Terraforminga.

Aplikacija

Prijave za postdoktorsku stipendiju traju do 1. juna 2024. Od kandidata se traži da dostave sledeće podatke:

  • propratno pismo i aktuelni CV na engleskom jeziku

  • pismo preporuke

Materijale za prijavu poslati u PDF formatu putem e-pošte na:

Fortunoff.archive@yale.edu

Nakon podnošenja prijava, revizije neće biti prihvaćene. Komisija za razmatranje stipendija će ispitati sve važeće prijave a rezultati će biti objavljena otprilike dva meseca nakon isteka roka za prijavu.

Stipendija je deo Claims Conference granta pod nazivom „Unlocking Survivor Testimony: Open Access Annotated Critical Editions and Translations of Non-English Holocaust Testimonies“.

Informacije na web strani Fortunoff arhiva.

Stipendija se realizuje kroz saradnju između Fortunoff video arhiva i Terraforminga

Lokacija rada je po dogovoru, ali prednost će imati kandidati koji žele da provedu značajno vreme u Novom Sadu u bliskoj saradnji sa Terraformingom.

Od stipendiste se očekuje da aktivno učestvuje u podršci radu Terraforminga.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa radom naše organizacije, ili bilo čega drugog u vezi sa saradnjom sa Terraformingom u kontekstu ove stipendije, kontaktirajte nas.