Fragmentirana sećanja: Edukacija o Holokaustu u 21. veku

Budimpešta april 18-19, 2024

Međunarodna konferencija i radionica za muzejske pedagoge i nastavnike

Memorijalni centar Holokausta u Budimpešti organizovao je dvodnevnu Međunarodnu konferenciju i radionicu za muzejske pedagoge i nastavnike pod nazivom „Fragmentirana sećanja: Edukacija o Holokaustu u 21. veku“, od 18. do 19. aprila 2024. godine. Ova manifestacija bila je posvećena obeležavanju 80 godina od Holokausta u Mađarskoj.

Učesnici iz različitih sredina i zemalja uključujući Mađarsku, Izrael, SAD, Slovačku, Sloveniju, Poljsku, Rumuniju, Republiku Srpsku/Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, imali su privilegiju da rade u prelepom prostoru Páva Sinagoge koja je danas u sklopu Memorijalnog muzeja Holokausta u Budimpešti.

Terraformingova autentična metodologija „Ester“

Počastvovani smo što je Miško Stanišić bio jedan od govornika na konferenciji, gde je delio binu sa cenjenim stručnjacima iz institucija kakve su Jad Vašem, Američki muzej Holokausta USHMM, POLIN muzej, Fondacija Zachor, Muzej Holokausta Sered, Olga Lengyel Institute TOLI, i domaćini – Memorijalni centar Holokausta Budimpešta.

Miško je pozvan da predstavi Terraformingovu autentičnu metodologiju za razvoj edukativnih grafičkih novela „Ester“ tokom segmenta konferencije posvećenog inovativnim pristupima u obrazovanju Holokausta.

Zanimljive prezentacije

Pored ostalih uzbudljivih prezentacija, mogli smo čuti Nou Mkayton (Yad Vashem) koja je govorila o izazovima učenja Holokausta posle 7. oktobra. Andrea Szőnyi (Zachor Foundation / IHRA EWG) je predstavila resurse za edukatore Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust – IHRA i njihovu praktičnu primenu u nastavi, Oana Nestian-Sandu (The Olga Lengyel Institute – TOLI) je govorila o interdisciplinarnim pristupima edukaciji o Holokaustu, ljudskim pravima i interkulturalnom obrazovanju, i Tanja Tuleković nam je rekla više o obrazovanju u Spomen području Donja Gradina.

Hvala domaćinima i organizatorima na pozivu, gostoprimstvu i prilici za razmenu sa međunarodnim kolegama.

Budapest Conference
Conference in Budapest