web analytics

Графичка новела, књижевност и архивски материјали у образовању о Холокаусту

Приручник за едукаторе базиран на примеру едукативног концепта и збирке илустрованих новела ”Естер”

Естер је збирка графичких новела и наставни материјало животима и страдању наших суграђана који су почетком 1942. године убијени у Јеврејском логору Земун (Judenlager Semlin) на Старом београдском сајмишту. Приче фокусирају на младе жртве и њихове породице, њихов живот пре рата, за време окупације и током Холокауста. Базиране су на стварним историјским догађајима и личностима. Концепт је осмислио Мишко Станишић, а у току стварања програма консултовани су стручњаци из Србије, Немачке, Холандије, Аустрије и САД, док је на реализацији радио тим сачињен од историчара, педагога, наставника, стручњака за јеврејску културу и традицију, преживелих, као и група илустратора из Србије и Холандије. Пројекат је реализован 2016. године у оквиру програма ”Са речи на дела у борби против антисемитизма” ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права (OSCE/ODIHR).

2018. године смо одлучили да развијемо Приручник који би послужио за боље и квалитетније упознавање са збирком ”Естер”. Једна од важних карактеристика педагошког концепта ”Естер” јесте међупредметно повезивање кроз инкорпорацију књижевне и архивске грађе и позив за активан ангажман локалних библиотека и архива, који на тај начин, заједно са школама, стварају претпоставке за истински мултидисциплинарни и међусекторски приступ образовању и учењу о Холокаусту и другим злочинима почињеним за време Другог светског рата од стране немачких нациста, других окупатора и њихових помагача. Зато овај Приручник, иако првенствено намењен наставницима, истовремено треба да послужи и као извор инспирације и позив библиотекама и библиотекарима, односно архивистима и архивима (наравно, и другим институцијама које на свој начин доприносе култури сећања, као што су нпр. музеји и меморијални центри), да се на један нов начин, као иницијатори и носиоци, укључе у образовање и учење о Холокаусту. Због тога је Тераформинг окупио групу стручњака различитих профила: историчаре, наставнике, библиотекаре, архивисте и дидактичаре.

Приручник је сачињен из два дела. Први део представља збирку радова који из различитих аспеката дају одговоре на питања зашто и како радити са збирком Естер, као и какве могућности се кроз овакав приступ учењу отварају, све са циљем лакшег решавање неких од дилема са којима се едукатори сусрећу у свом раду. Истовремено, како аутори обрађују теме општег карактера које као такве могу послужити наставницима и едукаторима за даље размишљање и инспирацију у њиховом раду, овај приручник може да послужи и као помоћ при коришћењу других додатних наставних средстава или других извора, као на пример, других графичких новела, филмова, литературе, архивске грађе и историјских извора.

У другом делу овог Приручника, кроз конкретне примере представљени су неки од могућих приступа и различитих методологија рада са збирком Естер, неки од карактеристичних примера истраживачких задатака за ученике, као и неколико примера радионица. Циљ овог дела приручника је да детаљније представи основне принципе рада на примерима одабраних вежби и радионица, док је на онлајн платформи Естер уз илустроване новеле понуђен већи број задатака за ученике са основним упутствима.

Приручник за наставнике: Употреба графичке новеле, књижевности и архивске грађе у учењу о Холокаусту на примеру едукативног концепта збирке илустрованих новела Естер

Циљ публикације је да промовише и омогући кориштење наставног материјала ”Естер” у разноврсним тренинзима за наставнике, библиотекаре и архивисте у Србији, посебно у сарадњи са организацијом УДИ EUROCLIO, као и мрежама наставника, библиотекара и архивиста.

Уредник

Мишко Станишић, директор, Тераформинг, Нови Сад;

Сарадници

Др. Марко Шуица, ванредни професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду;
Др. Василије Милновић, директор Научног центра Универзитетске библиотеке ”Светозар Марковић” у Београду;
Др. Милан Кољанин, виши стручни сарадник на Институту за савремену историју у Београду;
Александар Тодосијевић, наставник историје, УДИ EUROCLIO;
Наташа Костић, наставница историје, УДИ EUROCLIO;
Тијана Ковчић, архивиста, Историјски архив Београда;
Биљана Албахари, библиограф, Народна библиотека Србије;
Бојана Анђелић, студенткиња докторских студија, наставница српског језика и књижевности, Нови Сад;

Садржај

I део – Прилог дискусији о дилемама са којима се сусрећемо у образовању и учењу о Холокаусту (стр 1 – 29)

 • Мишко Станишић:
  Шта је Естер? Пар речи о Приручнику
 • Проф. др Марко Шуица:
  Иновативни дидактички приступ настави и компетенције за демократску културу
 • Александар Тодосијевић:
  Графичка новела у настави
 • Наташа Костић:
  Додатни наставни материјали за учење о Холокаусту
 • Бојана Анђелић:
  Настава на локацији или едукативна улога школских екскурзија
 • Мишко Станишић:
  Драматизација историје и учење о Холокаусту
 • Др Василије Милновић:
  Како писати књижевност након Холокауста?
 • Биљана Албахари:
  Изван домашаја историјске нарације – улога књижевности у поимању непојмљивог
 • Др Милан Кољанин:
  Историјски извори су свуда око нас
 • Тијана Ковчић:
  Историјски архив у учионици историје

II део – Збирка илустрованих новела „Естер” у настави (стр 30 – 63)

Аутори:
Мишко Станишић, директор, Тераформинг;
Наташа Костић, наставница историје, УДИ EUROCLIO;
Александар Тодосијевић, наставник историје, УДИ EUROCLIO;

 • Едукативни концепт ”Естер”
 • Новела ”Црвени аутомобил” – примери радионица
 • Новела ”Ципеле за трчање” – примери радионица
 • Новела ”Породична фотографија” – примери радионица
 • Програм радионице
Приручник Естер

Прегледај и друге производе.

Погледај и друге материјале доступне за преузимање на нашем сајту: изложба “Неке речи о Холокуасту у Србији”, или колекцију едукативних графичких новела ”Естер”, чији најважнији део представља серија драматизованих новела о младим јеврејским жртвама логора на Старом сајмишту.