• ОЕБС председавајућа конференција о толеранцији и разноликости

    Берлин, 19.-20. октобар 2016.

Више преферирам поштовање него толеранцију – јер није довољно само “толерисати”.
Мајкл Џорџ Линк (Mr Michael Georg Link), директор ОЕБС Канцеларије за демократске институције и људска права (ODIHR)

У оквиру немачког ОЕБС представништва, Савезно министарство спољних послова у Берлину организовало је конференцију о толеранцији и разноликости. Догађај се састојао из два дела: 19. октобра одржала се пред-конференција цивилног друштва, а 20. октобра се одржала конференција представника и званичника ОЕБС-ових земаља чланица.

Пред-конференција цивилног друштва

Главни фокус пред-конференције цивилног друштва био је допринос актера цивилног друштва за суочавање и решавање предрасуда и нетрпељивости борбом против говора мржње, нарочито кроз образовање. Представници цивилног друштва разматрали су о улози државних и недржавних актера у промоцији толеранције и разноликости, о међуодносу спречавања нетрпељивости и слободе мишљења и изражавања, о ефикасној заштити од дискриминације, као и о формирању могућих савеза за заједничко заступање. Резултати ових разматрања изнети су на конференцији 20. октобра.

Специјални представник немачког ОЕБС председништва за 2016, др Гернот Ерлер је на отварању истакао да су се ОЕБС-ове земље чланице посветиле активној подршци активностима и сарадњи са цивилним друштвом за поставку локалног, регионалног и националног саветодавног механизма у циљу промовисања међусобног поштовања и борбе против нетолеранције.

Радна група за Образовање за толеранцију и разноликост

Тераформинг је преузео активну улогу на пред-конференцији цивилног друштва, нарочито у дискусији радне групе за Образовање за толеранцију и разноликост, прилажући предлоге за препоруке цивилног друштва.

Предлог Тераформинга прихваћен као једна од препорука цивилног друштва:

“Треба укључити едукацију о толеранцији у различите области образовања, на пример у медијском образовању. Ово је од нарочите важности како би се досегло до младих људи унутар и ван формалног образовања, како би се препознали обрасци говора мржње у медијима и имало снаге да се истом супродстави”.

Влада, медији, предузетништво и цивилно друштво

ОЕБС председавајућа конференција била је усмерена ка представницима владе, медија, предузетништва и цивилног друштва из ОЕБС-ових земаља чланица и партнера за сарадњу.

Главни фокус конференције:

  • Поштовање људских права и основних слобода као основа толеранције и друштвене солидарности;
  • Образовањем до разноликости и толеранције: подстицање заједништва и борба против дискриминације;
  • Толеранција и слобода говора: борба против говора мржње и дискриминације на интернету;

Размена искустава и идеја

Као и до сада, ОЕБС конференција је била важна прилика за размену искустава и идеја међу колегама широм ОЕБС региона.

“Широм Европе, укључујући и Немачку, моћићемо да превазиђемо изазове уједињености наших друштава само ако блиско сарађујемо са цивилним друштвом и спроводимо континуирани дијалог са нашим грађанством”.
Др Гернот Ерлер (Dr. h.c. Gernot Erler), специјални представник немачког ОЕБС председништва за 2016.