• OEBS predsedavajuća konferencija o toleranciji i raznolikosti

    Berlin, 19.-20. oktobar 2016.

Više preferiram poštovanje nego toleranciju – jer nije dovoljno samo “tolerisati”.
Majkl Džordž Link (Mr Michael Georg Link), direktor OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

U okviru nemačkog OEBS predstavništva, Savezno ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu organizovalo je konferenciju o toleranciji i raznolikosti. Događaj se sastojao iz dva dela: 19. oktobra održala se pred-konferencija civilnog društva, a 20. oktobra se održala konferencija predstavnika i zvaničnika OEBS-ovih zemalja članica.

Pred-konferencija civilnog društva

Glavni fokus pred-konferencije civilnog društva bio je doprinos aktera civilnog društva za suočavanje i rešavanje predrasuda i netrpeljivosti borbom protiv govora mržnje, naročito kroz obrazovanje. Predstavnici civilnog društva razmatrali su o ulozi državnih i nedržavnih aktera u promociji tolerancije i raznolikosti, o međuodnosu sprečavanja netrpeljivosti i slobode mišljenja i izražavanja, o efikasnoj zaštiti od diskriminacije, kao i o formiranju mogućih saveza za zajedničko zastupanje. Rezultati ovih razmatranja izneti su na konferenciji 20. oktobra.

Specijalni predstavnik nemačkog OEBS predsedništva za 2016, dr Gernot Erler je na otvaranju istakao da su se OEBS-ove zemlje članice posvetile aktivnoj podršci aktivnostima i saradnji sa civilnim društvom za postavku lokalnog, regionalnog i nacionalnog savetodavnog mehanizma u cilju promovisanja međusobnog poštovanja i borbe protiv netolerancije.

Radna grupa za Obrazovanje za toleranciju i raznolikost

Teraforming je preuzeo aktivnu ulogu na pred-konferenciji civilnog društva, naročito u diskusiji radne grupe za Obrazovanje za toleranciju i raznolikost, prilažući predloge za preporuke civilnog društva.

Predlog Teraforminga prihvaćen kao jedna od preporuka civilnog društva:

“Treba uključiti edukaciju o toleranciji u različite oblasti obrazovanja, na primer u medijskom obrazovanju. Ovo je od naročite važnosti kako bi se doseglo do mladih ljudi unutar i van formalnog obrazovanja, kako bi se prepoznali obrasci govora mržnje u medijima i imalo snage da se istom suprodstavi”.

Vlada, mediji, preduzetništvo i civilno društvo

OEBS predsedavajuća konferencija bila je usmerena ka predstavnicima vlade, medija, preduzetništva i civilnog društva iz OEBS-ovih zemalja članica i partnera za saradnju.

Glavni fokus konferencije:

  • Poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda kao osnova tolerancije i društvene solidarnosti;
  • Obrazovanjem do raznolikosti i tolerancije: podsticanje zajedništva i borba protiv diskriminacije;
  • Tolerancija i sloboda govora: borba protiv govora mržnje i diskriminacije na internetu;

Razmena iskustava i ideja

Kao i do sada, OEBS konferencija je bila važna prilika za razmenu iskustava i ideja među kolegama širom OEBS regiona.

“Širom Evrope, uključujući i Nemačku, moćićemo da prevaziđemo izazove ujedinjenosti naših društava samo ako blisko sarađujemo sa civilnim društvom i sprovodimo kontinuirani dijalog sa našim građanstvom”.
Dr Gernot Erler (Dr. h.c. Gernot Erler), specijalni predstavnik nemačkog OEBS predsedništva za 2016.