Откључај преузимања материјала

Ми прикупљамо статистику о преузимању материјала

Наши материјали су увек бесплатни! Да би обезбедили овакву приступачност, ми пратимо и анализирамо преузимање наших материјала како бисмо фондацијама које финансирају наш рад пружили конкретне мериве податке о броју, употреби и профилу наших корисника. То је од пресудног значаја за обезбеђење будућих донација и наставак нашег рада.

Хвала Вам! Веома ценимо Вашу подршку и разумевање.

Ми бринемо о вашој приватности

Ми смо посвећени чувању Ваше приватности и личних података. Одговорност за Вашу приватност и приватне податке узимамо врло озбиљно. Ваше податке третирамо у складу са законским прописима Европске заједнице о заштити приватности података. Прочитајте наша Правила о приватности за више информација.