Mi prikupljamo statistiku o preuzimanju materijala

Naši materijali su uvek besplatni! Da bi obezbedili ovakvu pristupačnost, mi pratimo i analiziramo preuzimanje naših materijala kako bismo fondacijama koje finansiraju naš rad pružili konkretne merive podatke o broju, upotrebi i profilu naših korisnika. To je od presudnog značaja za obezbeđenje budućih donacija i nastavak našeg rada. Hvala Vam! Veoma cenimo Vašu podršku i razumevanje.

Mi brinemo o vašoj privatnosti

Mi smo posvećeni čuvanju Vaše privatnosti i ličnih podataka. Vašu privatnost i čuvanje ličnih podataka uzimamo krajnje ozbiljno, i ovome pristupamo odgovorno i profesionalno. Mi imamo obavezu da štitimo vašu privatnost i da vaše lične podatke tretiramo kao poverljive i tajne, prema preporukama, pravilima i zakonima Republike Srbije i Evropske unije. Više informacija dostupno je u dokumentima Politika privatnosti i Uslovi korištenja (na engleskom jeziku)

Korisnici