CARE: Borba protiv poricanja i iskrivljenja Holokausta kroz aktivno državljanstvo, sećanje i obrazovanje

Projekat koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz program CERV, realizuje se u periodu 1. mart 2024 – 28. februar 2026. godine.

Cilj projekta je razvoj mreže edukatora i mladih aktivista kulture sećanja, koji će se uključiti u sprečavanje i borbu protiv poricanja i iskrivljenja Holokausta, a u cilju stvaranja okvira za interkulturalni dijalog i aktivno građanstvo.

Edukatorima iz Grčke, Hrvatske, Italije, Litvanije, Poljske, Rumunije i Srbije projekat će ponuditi niz mogućnosti za profesionalni razvoj. Između 30 i 35 nastavnika i drugih obrazovnih profesionalaca će prisustvovati 4-dnevnim seminarima u svakoj od ovih zemalja. Oni će kasnije sa učenicima realizovati projekate bazirane na lokalnoj istoriji. Kroz učenje i istraživanje učenici će steći nova znanja o istoriji u njihovom okruženju, i deliti ga na kreativne načine sa širom publikom. Naučiće i kako da identifikuju i reaguju na manifestacije poricanja i iskrivljenja Holokausta na internetu. Kasnije, učenici će na međunarodnoj konferenciji imati priliku da podele svoja iskustva o onlajn monitoringu i sprovođenju projekata lokalne istorije. Kroz ovaj proces, projekat će omogućiti stvaranje evropske mreže mladih ambasadora kulture sećanja i aktivnog građanstva.

Najaktivniji nastavnici, zajedno sa drugim obrazovnim profesionalcima civilnog društva i javne administracije iz deset zemalja, učestvovaće na međunarodnoj konferenciji u Litvaniji gde će sa kolegama podeliti iskustva rada sa učenicima kroz interdisciplinarni pristup učenju o Holokaustu i promovisanju ljudskih prava. Na ovom skupu biće razmotreni konkretni koraci ka konsolidaciji i proširenju Evropske mreže edukatora Holokausta i ljudskih prava, kao i načini da se utiče na donosioce političkih odluka u kontekstu kulture sećanja.

Iz ovog projekta proizići će dve publikacije: brošura u kojoj će biti predstavljeni lokalni projekti koji će inspirisati druge mlade ambasadore da promovišu kulturu sećanja i deluju za demokratiju; i priručnik za nastavnike o ženama u pokretu otpora.

Projekat je sufinansiran od strane CERV programa Evropske unije u okviru projekta CARE – Borba protiv poricanja i iskrivljenja Holokausta kroz aktivno građanstvo, sećanje i obrazovanje.