Publikacija “Eskalacija u Holokaust”

Zbirka izabranih radova stručnjaka i eksperata

Projekat “Eskalacija u Holokaust” je završen u februaru 2017. godine. Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je publikacija “Eskalacija u Holokaust” sada dostupna za besplatno preuzimanje u PDF formatu, kao i onlajn ISSUU publikacija.

Publikacija “Eskalacija u Holokaust” je zbirka izabranih radova, tekstova, prezentacija i predavanja na temu istraživanja o Holokaustu, sećanja i obrazovanja, predstvaljenih na konferencijama, seminarima, radionicama i ostalim događajima koji su organizovani tokom 2016. i 2017. godine u okviru projekta “Eskalacija u Holokaust”.

Impresivna lista autora

Među autorima koji su doprineli publikaciji su: dr Milan Koljanin, Insitut za savremenu istoriju u Beogradu; dr Akim Jah, Međunarodna služba za traženje žrtava (International Tracing Service ITS) iz Bad Arolzena; dr Suzan Hajm, Insitut za savremenu istoriju Minhen-Berlin (Institute of Contemporary History Munich – Berlin); dr Sanela Šmid, istraživač za Editionsprojekt “Judenverfolgung 1933–1945” iz Nirnberga; dr Erik Somers, Holandski institut za studije rata, Holokausta i genocida (NIOD Institute for War, Genocide and Holocaust Studies in Amsterdam); Mihail Tiagli, Ukrajinski centar za studije o Holokaustu (Ukrainian Center for Holocaust Studies); dr Nevena Daković, Studije filma na katedri za teoriju i istoriju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu; i ostali.

Većina radova je pisana na engleskom jeziku, dok je nekolicina dostupna samo na srpskom jeziku.

Baza podataka o žrtvama, nastavni materijal i izložba

Takođe, u publikaciji se može saznati više o projektnim aktivnostima i događajima, kao i o ishodima i rezultatima projekta: nova onlajn baza podataka o zatočenicima logora na Sajmištu (kreirao Istorijski arhiv Beograda), nastavni materijal “Ester” – ilustrovane priče o Holokaustu u Srbiji (kreirao Teraforming) i izložba “Oktobar 1941.” (kreirao Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu iz Beograda).

“Eskalacija u Holokaust” započeta u Istorijskom arhivu Beograda

Međunarodni projekat “Eskalacija u Holokaust” je iniciran od strane Istorijskog arhiva Beograda sa partnerima iz Srbije, Hrvatske, Holandije i Švedske: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu iz Beograda; Holandski institut za studije rata, Holokausta i genocida (NIOD), katedra za Studije kulture na Univerzitetu u Rijeci, i Teraforming.

Teraforming je bio zadužen za nekoliko segmenata projekta: organizacija međunarodnih događaja, kreiranje onlajn prezentacije i publikacije projekta, kreiranje nastavnog materijala i završnog isveštaja.

Projekat je podržan od strane programa “Evropa za građane i građanke” u okviru prvog poglavlja – Evropsko sećanje (EACEA – Europe for Citizens: European Remembrance). Više o tome na vebsajtu projekta.

Pročitaj i preuzmi publikaciju