Međunarodna bibliotečka platforma za učenje o Holokaustu - Logo

Publikacija ”Međunarodna bibliotečka platforma za učenje o Holokaustu” nastala je u okviru istoimenog projekta organizacije Teraforming, koji je nagrađen prestižnim priznanjem Jehuda Bauer Grant (Yehuda Bauer Grant) koje dodeljuje Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust (IHRA). Ova publikacija se bavi neistraženim i neiskorišćenim potencijalima angažovanja biblioteka u podučavanju i učenju o Holokaustu u novom vremenu digitalizacije muzeja i kulture sećanja.

Publikacija "Međunarodna bibliotečka platforma za učenje o Holokaustu”

Učesnici seminara u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, sa leva na desno: Nevena Bajalica, Teraforming, RS; Pol Salmons (Paul Salmons), Nezavisni kustos i savetnik za obrazovanje o Holokaustu, VB; Monika Mazur-Rafal (Monika Mazur-Rafał), Fondacija Humanizam u akciji iz Poljske, POLJ; Dr Vasilije Milnović, Biblioteka Univerziteta u Beogradu, RS; Biljana Albahari, Narodna biblioteka Srbije, RS; Jan Erik Dubelman (Jan Erik Dubbelman), Kuća Ane Frank, HOL; Sandra Svetlica, Teraforming, RS; Dr Dragana Milunović, Narodna biblioteka Srbije, RS; Dr Akim Dža (Dr Akim Jah), Arolsen Arhiv, NEM; Dr Robert Rozet (Dr Robert Rozett), Jad vašem, IZR; Prof. Nevena Daković, Univerzitet umetnosti u Beogradu, RS; Prof. Dojl Stevik (Prof. Doyle Stevick), Fakultet za obrazovanje u Južnoj Karolini, SAD; Viktor-Jan Vos (Victor-Jan Vos), Fondacija Europeana, EU; Dr Vera Mevorah, saradnik Teraforminga, RS; Dr Verner Drajer (Dr Werner Dreier), Erinern at (_erinnern.at_), AUS; Olivia Kajzer (Olivia Kaiser), Biblioteka Univerziteta u Beču, AUS; Goran Sadikarijo, Memorijalni centar holokausta Jevreja Makedonije, MK; Miško Stanišić, Teraforming, RS; Dr Marta Simo, Autonomni Univerzitet Barselone, ŠP; Dr Milan Koljanin, Institut za savremenu istoriju u Beogradu, RS;