UP2US
ALF academic research grant

Fondacija Alfred Landeker svake godine finansira mali broj izuzetnih akademskih istraživačkih projekata. Cilj je da se stekne dublje razumevanje pojave i posledica Holokausta, kao i kulture sećanja, ali i da se podrže projekti koji istražuju i traže rešenja za savremeni antisemitizam, rasizam i nasilje.

UP2US: 2024-2026

Projekat će biti realizovan u Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji od 2024. do 2026. godine.

Projekat uključuje istraživanje, razvoj preporuka za donosioce odluka, tri međunarodne konferencije, izložbu, niz javnih razgovora, niz podkasta i publikaciju.

UP2US: Mapiranje razumevanja savremenog antisemitizma u Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji

UP2US ima za cilj da razvije i testira metodologije za specifične ciljne grupe kojim ćemo mapirati razumevanja savremenog antisemitizma i kapacitete za njegovu identifikaciju. Osim toga, u okviru projekta ćemo osmišljavati i promovisati praktične smernice zasnovane na činjenicama, i ponuditi strateške preporuke za donosioce odluka za nacionalnu i regionalnu politiku o suočavanja sa antisemitizmom u skladu sa EU strategijom za borbu protiv antisemitizma i promociju jevrejskih zajednica.

Mapiranje će biti sprovedeno među odabranim društvenim grupama i profesionalcima koji imaju suštinski uticaj i značaj za oblikovanje javnog razumevanja, stavova, mišljenja i svesti o antisemitizmu, kao i o merama, politikama i aktivnostima za suprotstavljanje antisemitizmu:
1. Medijski profesionalci (novinari)
2. Univerzitet
3. Srednje škole
4. Policija
5. Gradske vlasti
6. Kulturni producenti
7. Kreatori sadržaja na društvenim mrežama
8. Lokalne jevrejske zajednice

Partneri u projektu koristiće dobro utvrđene međunarodne prakse istraživanja o antisemitizmu za razvoj specifičnih modela mapiranja, imajući u vidu lokalne društvene, kulturne i istorijske specifičnosti. Rezultati mapiranja biće razmotreni na međunarodnoj konferenciji „UP2US – Suočavanje sa savremenim antisemitizmom“.

Sinteza zaključaka i analiza mapiranja biće predstavljeni u publikaciji „UP2US – Novi Sad – Rijeka – Timišvar: Praktične smernice i strateške preporuke za donosioce odluka o suprotstavljanju antisemitizmu“. Smernice će biti promovisane kroz niz javnih događaja i manifestacija: izložbe i debate u Novom Sadu, Beogradu, Temišvaru, Zagrebu i Rijeci.

Kratkoročni cilj projekta je da se dobije pregled situacije, procene potrebe i predlože dalji koraci u sprečavanju i suprotstavljanju antisemitizmu u specifičnom lokalnom, nacionalnom i regionalnom kontekstu. Ovaj jedinstveni uvid u regionalne izazove doprineće boljem razumevanju veza između lokalnog, regionalnog i savremenog antisemitizma na evropskom nivou. Dugoročni cilj projekta je podizanje svesti o antisemitizmu kao pretnji demokratiji koja se tiče svih nas. Na taj način projekat UP2US ima za cilj da pokrene dijalog o nacionalnim strategijama za borbu protiv antisemitizma i podrške jevrejskim zajdnicama.

Projekat je podržala Fondacija Alfred landeker kroz prestižni akademski istraživački grant.

Partneri

UP2US partners
UP2US photo