web analytics

Tračci svetla – biti žena u Holokaustu

 • Biti žena u Holokaustu

  Izložba i pedagoški vodič za nastavnike

 • 1. Preuzmi

 • 2. Odštampaj

 • 3. Izloži

Izložba o iskustvima jevrejskih žena za vreme Holokausta

Tračci svetla – Biti žena u Holokaustu jedinstvena je izložba po mnogo čemu. Izložbu, kao i odgovarajući pedagoški vodič, razvilo je Odeljenje za putujuće izložbe Jad Vašem muzeja, kako bi na jedinstven način predstavili iskustva jevrejskih žena u raznim segmentima života, stradanja i preživljavanja za vreme Holokausta. Kroz 30 panela, Tračci svetla polaze od jedne drugačije i nedovoljno korištene perspektive u učenju o Holokaustu – rodne perspektive. Tračci svetla nam pokazuju da je nemoguće steći potpunije razumevanje Holokausta kao jednog od najstrašnijih zločina u istoriji čovečanstva bez uvida u specifičnost i posebnost iskustava žena. Miško Stanišić

Priča o Margo Fink je sastavni deo izložbe.

Izložbu je razvilo odeljenje za putujuće izložbe Jad Vašem muzeja.

Izložba se na jedinstven način fokusira na iskustva jevrejskih žena u raznim segmentima života, stradanja i preživljavanja za vreme Holokausta. Podeljena je na nekoliko tema:

 • ljubav,
 • majčinstvo,
 • briga o drugima,
 • ženstvenost,
 • otpor i spasavanje,
 • prijateljstvo,
 • vera,
 • hrana,
 • umetnost.

Iz patrijarhalnog i konzervativnog društva do preuzimanja celokupne odgovornosti za budućnost svojih zajednica

Jevrejske žene su pre Drugog svetskog rata, kao i većina njihovih savremenica, bile sastavni deo većinski patrijarhalnog i konzervativnog društva. Shodno tome, žene uglavnom nisu učestvovale u rukovodstvu koje je upravljalo jevrejskom zajednicom u vreme Holokausta. Umesto toga, jevrejske žene su zauzele glavnu ulogu u porodici, što je podrazumevalo i “afirmaciju života” – opstanak po svaku cenu.

Bez muškaraca

Nakon prve faze kada je stradao veliki broj jevejskih muškaraca, bezbrojne žene su ostale same sa decom i starima. Upravo ova grupa je sačinjavala većinski deo populacije u getoima tokom sledećih faza. Žene su preuzele na sebe dužnosti prehranjivanja i osiguravanja minimalnog nivoa svakodnevnog funkcionisanja porodice uprkos užasnim uslovima. Posvećenost i poistovećivanje sa decom, kako je ulogu žene videla sredina, pa i žene same, bili su motivišuća snaga za preživljavanje. Nažalost, to ih je neretko zajedno vodilo i u istrebljenje.

U logorima

Žene koje su preživele kampanje uništenja i postale deo nacističke robovske radne snage ulazile bi u svet logora. Tamo su, obično u logorima za žene, pokušavale da se psihološki povrate i iznova grade svoj identitet nakon što im je bio oduzet svaki trag individualizma i pripadnosti porodici i kulturi.

Žene u Holokaustu su primenile snagu uma na mestu koje je uma lišavalo i donele snagu na mesto koje je snagu poricalo. Na mestu gde je ženama i njihovim porodicama samo pravo na život otrgnuto, suočene sa smrću pokazale su snagu, a svakom preostalom trenutku života davale smisao. Upravo glasovima tih žena želimo da damo prostor i njihove priče da ispričamo.

Pedagoški vodič kroz izložbu

Pedagoški vodič za nastavnike

Uz izložbu je dostupan i Pedagoški vodič za nastavnike. Vodič opisuje kako raditi sa učenicima pre, za vreme, i nakon pregledanja izložbe, kakvi su zadaci nastavnika. Osim toga, vodič sadrži i radne materijale koji se mogu odštampati, umnožiti i podeliti učenicima.

Pregledaj izložbene panele

Pre preuzimanja, možete prvo pregledati svih 30 panela, upoznati se sa sadržajem, dizajnom i redosledom panela. Ove dokumente, koji su dostuponi na sajtu Odeljenja za putujuće izložbe Jad Vašema, možete preuzeti putem sledećih likova:

Izložba "Tračci svetla" u Novom Sadu 26.01.2021

Izložba ”Tračci svetla” u Novom Sadu 26.01.2021

Predavanje o izložbi

Šeril Ohajon direktorica Jad Vašemovog obrazovnog programa “Odjeci i odrazi” namenjenog pre svega nastavnicima u Sjedinjenim Američkim Državama. Putem video linka iz Jerusalima, povodom prvog predstavljanja izložbe u Srbiji 26. januara 2021 u Kulturnom centru Novog Sada, Šeril je održala specijalnu prezentaciju o izložbi. Šeril je završila studije prava na Pravnom fakultetu Harvard, a istoriju je diplomirala na Njujorškom državnom univerzitetu. Nakon višegodišnjeg profesionalnog iskustva kao advokat, Šeril je pre dvadeset godina u Jad Vašemu počela da se bavi edukacijom o Holokaustu.

Sheryl Ochayon

Šeril Ohajon

Uslovi korištenja

 1. Na panelima se ne smeju vršiti nikakve izmene, bilo da je u pitanju sadržaj ili dizajn.
 2. Izložba se može koristiti isključivo u celosti.
 3. Možete proizvesti samo jednu kopiju izložbe.
 4. Izrada se mora obaviti isključivo u skladu sa navedenim tehničkim uputstvima.
 5. Datoteke (PDF dokumenti) su namenjene isključivo za proizvodnju izložbe. Nakon izrade izložbe svi fajlovi se moraju izbrisati odmah i bez odlaganja.
 6. Datoteke (PDF dokumenti) se ne smeju koristiti u bilo koje druge svrhe, kao što su npr. plakati, katalozi, brošure, obrazovni materijali isl. bez prethodnog pismenog pristanka Jad Vašema.
 7. Nikakvi tekstovi ili vizuelne informacije se ne smeju dodavati i prikazivati uz Izložbu.
 8. Svi paneli koji su sastavni deo izložbe se moraju izložiti/prikazati, i to u redosledu kako je predviđeno i prikazano u preuzetom PDF dokumentu.
 9. Bilo koja druga upotreba bilo koje slike, teksta i/ili bilo kojeg njihovog dela sadržanih u datoteci (PDF dokumentu) nije dozvoljena bez prethodnog, izričitog, pismenog odobrenja Jad Vašema.
 10. Nikakav logotip se ne sme dodati Izložbi bez izričitog pismenog odobrenja Jad Vašema.
Izložba "Tračci svetla" u Novom Sadu 26.01.2021

Izložba ”Tračci svetla” u Novom Sadu 26.01.2021

Budimo u kontaktu

 • Javite nam kada otvarate izložbu, i koliko će trajati.
 • Pošaljite nam nekoliko fotografija sa otvaranja, tokom poseta i radionica.
 • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili ideja za saradnju – slobodno nam se javite.

Spremno-za-štampu ready2print

Izložbe muzejskog kvaliteta lako dostupne za štampu i izlaganje

Spremno-za-štampu ”ready2print” je inovativni koncept koji je razvilo Odeljenje za putujuće izložbe Jad Vašema sa ciljem da se izložbe muzejskog kvaliteta na jednostavan način učine dostupnim za preuzimanje, štampanje i izlaganje u adekvatnim javnim prostorima kao što su škole, univerziteti, biblioteke, arhivi, muzeji, domovi kulture, crkve i sinagoge, i drugi prostori. Spremno-za-štampu ”ready2print” izložba je zapakovana kao digitalni fajl u kojem su dokumenti visoke rezolucije, uputstva i uslovi korištenja. Po uzoru na ovaj, i slične koncepte razvijene u drugim institucijama, Teraforming razvija i distribuiše i svoje originalne materijale. Jedna od njih je izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji”.

Jad Vašemova izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?”