Evropska istraživačka infrastruktura Holokausta (EHRI)
u potrazi za mikroarhivama

Izvori koji pružaju informacije o Holokaustu su raznoliki i nalaze se na različitim i udaljenim mestima. Bez obzira na njihov obim i pristupačnost, kombinovane, sve ove zbirke su neophodne da bi se stvorila jedna celovitija slika.

Bez obzira na to da li se neki dnevnik nalazi u kutiji na tavanu male privatne zbirke ili u velikom arhivu etablirane ustanove, svi ti predmeti i dokumenti ne samo da pojašnjavaju širi kontekst Holokausta, nego doprinose razumevanju pojedinačnih događaja i ličnih priča.

Od svog osnivanja 2010. godine, Evropska istraživačka infrastruktura Holokausta EHRI omogućava i promoviše naučna istraživanja o Holokaustu preko transnacionalnih linija. EHRI se fokusirao na integrisanje arhivskih opisa iz institucija u Evropi, Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.

To je dovelo do uspostavljanja EHRI portala koji danas omogućava pretraživanje 325,474 arhivskih opisa iz 761 institucije.

EHRI je postigao značajan napredak kroz saradnju sa velikim institucijama.

Ipak, uvek smo bili svesni da je za obuhvatanje materijalnog nasleđa Holokausta potrebno uključiti i raspoloživu građu manjih arhivskih kolekcija.

Zbog toga EHRI nastavlja da proširuje opseg aktivnosti. Od ove godine naš glavni fokus biće na stvaranju prilika za saradnju sa mikroarhivima i integrisanje njihovih zbirki u istraživačku infrastrukturu.

Ovim radom rukovodi Arolsen arhiv.

U nastavku želimo da predstavimo naše nove aktivnosti u vezi sa mikroarhivama i da Vas pozovemo da nas kontaktirate.

Mikroarhive i EHRI

Interesovanje za skrivene arhivske kolekcije izvan velikih institucija, konstantno je raslo tokom poslednjih godina. Istraživači žele da otkriju primarne izvore koji bi doneli nova saznanja o ovim istorijskim događajima.

Osim toga, građa malih arhiva, privatne kolekcije ili materijali prikupljeni u manjim organizacijama civilnog društva, mogu da dopune, unaprede i dovedu do kritičkog preispitivanja specifičnih narativa o prošlosti. Zbog toga EHRI smatra da je suštinskog značaja da udruži snage i razvije blisku saradnju sa mikroarhivima.

Kako definišemo mikroarhiv?

U okviru ovog projekta, EHRI definiše mikroarhiv na sledeći način –
mikroarhivom se može smatrati:

 • udruženje, memorijalni centar, grupa građana, manja arhivska institucija, istraživač, rodbina ili uža porodica;
 • lična inicijativa koja nije pod ingerencijom organa lokalne ili državne uprave, i koju ne vode profesionalni kuratori, arhivisti, bibliotekari i slično, već entuzijasti i amateri;
 • ne dobija značajniju podršku iz javnih sredstava.

Koja građa nas zanima?

Naravno, građa mikroarhiva takođe treba da bude relevantna za EHRI. Na primer:

 • liste, kartice, datoteke, intervjui, fotografije, filmovi ili pisma vezana za Holokaust;
 • zbirke nastale tokom Holokausta i/ili nakon oslobođenja (pa i one koje su nastale tek nedavno);
 • zbirke koje još uvek nisu integrisane u veće arhive;

Mikroarhivske zbirke koje su već uključene u druge arhive ili memorijalne institucije, ili su se čak same razvile u nove institucije, ne smatramo mikroarhivima u ovom kontekstu.

Ako na osnovu gore navedenih kriterijuma prepoznajete neki mikroarhiv, bilo bi nam drago da stupimo u kontakt kako bi istražili mogućnosti za daljnju saradnju.

Kako EHRI može da podrži mikroarhive?

Mnoge institucije koje poseduju građu vezanu za Holokaust imaju sličan cilj: sačuvati materijalno nasleđe kao svedočanstvo za sadašnje i buduće generacije o ovom mračnom periodu istorije, sećati se žrtava i upozoravati da su ljudi u stanju da izvrše strašne zločine.

Tako je i Arolsen arhiv nedavno pokrenuo inicijativu „Svako ime je važno“ (#everynamecounts) koja za cilj ima kreiranja digitalnog memorijala za sve ljude koji su bili meta nacističkih progona.

EHRI pomaže arhivima širom Evrope i sveta kako bi se omogućio pristup važnoj građi. EHRI pruža pretraživu digitalnu platformu za brzo pronalaženje arhivskih zbirki koje se fizički nalaze na različitim lokacijama.

Naš cilj je da probudimo veći interes kako struke, tako i šire javnosti, za ovu građu, kao i da integrišemo dodatne podatke da bi veza između raznih dokumenata bila uočljivija, kako bi na taj način dopunili priče koje ti izvori pričaju.

Razmena znanja, arhivska i tehnička ekspertiza

Poslednjih deset godina nam je pokazalo da je arhivska i tehnička ekspertiza među institucijama neujednačena. Zbog toga su neke od osnivnih aktivnosti EHRI-ja bile razmena znanja i razvijanje bliske saradnje među institucijama.

Bilo bi nam zadovoljstvo da primenimo naše znanje o integrisanju digitalnih zbirki i na vašu mikroarhivsku kolekciju i pozivamo vas da postanete deo EHRI mreže kroz integraciju vaše zbirke na naš portal.

Zajedno možemo razviti i primeniti strategije očuvanja Vaše kolekcije za buduće generacije i učiniti je dostupnom istraživačima i javnosti.

Javite nam se!

Ako se vaša arhivska zbirka, ili neka druga zbirka za koju znate, uklapa u našu definiciju mikroarhiva i ako je zbirka relevatna za Holokaust, želeli bi da nam se javite!

Molimo kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu micro-archives@ehri-project.eu i priložite:

 • kratak opis arhiva u čiji rad ste uključeni, ili za koji znate;
 • neku informaciju o poreklu zbirke, profilu, predmetu (istorijski događaj, biografija porodice, sudbina zajednice itd.) kao i o obimu zbirke (vrsta i broj dokumenata);
 • po potrebi objašnjenje o arhivskoj ili tehničkoj strukturi koja je primenjena, kao što je standard opisa, npr. IASD(G) ili EAD;
  kontakt informacije.

Naznačite kako da stupimo u kontakt (e-pošta, telefon, pismo) i možete očekivati da ćemo vam se uskoro javiti!

Evropska istraživačka infrastruktura Holokausta EHRI

Glavni fokus Evropske istraživačke infrastrukture Holokausta EHRI biće na stvaranju prilika za saradnju sa mikroarhivima i integrisanje njihovih zbirki u istraživačku infrastrukturu. Ovim radom rukovodi Arolsen arhiv.

EHRI PDF

Preuzmite PDF

Građa malih arhiva, privatne kolekcije ili materijali prikupljeni u manjim organizacijama civilnog društva, mogu da dopune, unaprede i dovedu do kritičkog preispitivanja specifičnih narativa o prošlosti.