U borbi protiv zaborava

Mnoga mesta stradanja nisu obeležena

Sistematski progon miliona ljudi pokrenut nacističkom mašinerijom za vreme Drugog svetskog rata odvijao se na mnoštvu lokacija. Mnoga od tih autentičnih mesta stradanja još uvek nisu prepoznata kao mesta sećanja.

Kako bi podržali obeležavanje već poznatih mesta stradanja i stvaranje novih mesta sećanja, ali i kako bi pomogli i umrežili memorijalne centre, muzeje, arhive, udruženja građana i pojedince koji se bave negovanjem kulture sećanja, Arolsen arhiv je razvio projekat koji u fokusu ima lokalne mikroistorije.

Svako ime je važno

Projekat je deo globalne incijative Arolsen arhiva #everynamecounts koja za cilj ima kreiranja digitalnog memorijala za sve ljude koji su bili meta nacističkih progona.

Više detalja o toj inicijativi možete pogledati na sajtu projekta.

Kao organizacija koja je posvećena promociji kulture sećanja i unapređenju obrazovanja o Holokaustu i drugim stradanjima za vreme Drugog svetskog rata, Teraforming je rado prihvatio poziv Arolsen arhiva da uzme učešće u projektu #everynamecounts.

Inicijativa u okviru Evropske infrastrukture za istraživanje Holokausta (EHRI)

Osim toga, zajedno sa Arolsen arhivom Teraforming učestvuje i u projektu posvećenom identifikovanju, očuvanju i stvaranju lokalnih mikroarhiva u okviru Evropske infrastrukture za istraživanje Holokausta (EHRI).

Osnovna ideja tog projekta je pronalaženje pojedinačnih i porodičnih kolekcija, kao i kolekcija lokalnih arhiva i njihovo integrisanje na EHRI portal, sa ciljem da ta, manje poznata arhivska građa, bude dostupnija za istraživače, edukatore i širu javnost.

Ove dve inicijative na najbolji način predstavljaju ono čime se Teraforming bavi u okviru projekta “Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija”.

O značaju lokalne mikroistorije u edukaciji o evropskom karakteru Holokaustu govorili smo i na međunarodnoj konferenciji održanoj 27. aprila.

Sistematski progon miliona ljudi pokrenut nacističkom mašinerijom za vreme Drugog svetskog rata odvijao se na mnoštvu lokacija. Mnoga od tih autentičnih mesta stradanja još uvek nisu prepoznata kao mesta sećanja.