• Grafička novela u nastavi i učenju o Holokaustu

  22. april 2016. u Istorijskom arhivu u Beogradu

Radionica pod nazivom “Grafička novela u nastavi i učenju o Holokaustu” koju je pripremio i organizovao Teraforming, bila je deo trodnevnog događaja u Beogradu održanog 20-22 aprila 2016. u Istorijskom arhivu u Beogradu, u okviru projekta „Eskalacija u Holokaust – dve definišuće faze Holokausta u Srbiji”.

Jedinstvena umetnička forma – kombinacija elemenata u grafičkoj noveli

Novele nam se obraćaju obično u linearno napisanom narativu; slikovnice pričaju priču sa tekstom uz ilustracije; film to čini pokretnim slikama i dijalogom; a poezija može da komunicira na nivoima na kojim nijedno pripovedanje ne može. Grafičke novele kombinuju sve ove elemente na jedinstven način. One su kao proza po tome što su u pisanom štampanom formatu, ali su takođe i kao film u kome govore priču kroz dijaloge i kroz vizuelne slike koje daju utisak kretanja. Tekst grafičkih novela je i pisani i vizuelni pružajući tako odličnu osnovu za analizu vizuelnnih sadržaja.

Grafičke novele u obrazovanju

Grafičke novele privlače i motivišu decu da čitaju. U bibliotekama se već odavno mogu naći grafičke novele i za njih vlada velika zainteresovanost kod čitalaca. Školski bibliotekari i nastavnici su primetili izvanredan uspeh grafičkih novela koje su zanimljiva deci za čitanje, a naročito su ove novele popularne kod nevoljnih čitalaca. Mnogi nastavnici su prijavili sjajan uspeh kada su uvrstili grafičke novele u njihov nastavni plan i program, naročito u oblastima jezika, nauke i društvenih nauka i umetnosti. Grafičke novele su dokazano sjajno sredstvo za olakšavanje komunikacije i razmene znanja između generacija, kao i za kritičko i analitičko mišljenje, kreativnost i grupni rad.

Grafička novela o žrtvama Holokausta koncentracionog logora Sajmište

Kao deo zadatka projekta, Teraforming će razviti nastavne materijale fokusirajući se na mlade žrtve Holokausta ubijene u koncentracionom logoru Sajmište u Beogradu. Jezik grafičkih novela će poslužiti kao jedna od glavnih metodologija za učenje da bi se predstavio život Jevreja pre rata u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, kao i eskalacija u Holokaust koja će se završiti u koncentracionom logoru Sajmište. Ovo istraživanje će se zasnivati na novorazvijenoj bazi podataka žrtava Holokausta ubijenih u koncentracionom logoru Sajmište, a koju je napravio Istorijski arhiv Beograda kao deo projekta „Eskalacija u Holokaust.”

Ova radionica bi trebalo da posluži kao uvod u rad sa nastavnim materijalima o žrtvama ubijenim u Holokaustu u koncentracionom logoru Sajmište, sa ciljem da se dobije pregled postojećih najboljih praksi i izazova, ali i da posluži kao poziv na diskusiju i razmenu između lokalnih i međunarodnih učesnika. Među učesnicima u radionici bilo je predstavnika lokalnih nevladinih organizacija, nastavnika, jevrejskih zajednica, naučnika, istoričara, arhivista, ilustratora, filmskih stvaraoca, animatora i ostalih. Bilo je i međunarodnih učesnika iz Austrije, Nemačke, Mađarske, Holandije i Velike Britanije.

Jedna od najpoznatijih grafičkih novela o Holokaustu – “Miš” – koju je napravio američki ilustrator Art Špigelman (Art Spiegelman)

Gabriel Kusbruk (Gabriël Kousbroek)

Gabriel Kusbrek (Gabriël Kousbroek), ilustrator iz Amsterdama, predstavio je poznate grafičke novele koje prikazuju Holokaust i druge istorijske narative

Program radionice

 • HOLOKAUST KROZ VIZUELNI JEZIK KINEMATOGRAFIJE

  Prof. dr Nevena Daković,, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd (Srbija)

 • HOLOKAUST VIĐEN KROZ GRAFIČKU NOVELU

  Gabriel Kusbruk (Gabriël Kousbroek), Ilustrator i vizuelni umetnik, Amsterdam (Holandija);

 • SPOMENICI

  Iva Ćirić, Animator, direktor i ilustrator, Beograd (Srbija)
  (Animirani drvorezi iz bibliofilskog izdanja „Spomenici“ (1961) Miloša Ćirića (1931 – 1999), inspirisani tekstovima srpskih pesnika o stradanjima tokom Drugog svetskog rata)

 • ISTRAŽIVANJE DOKUMENATA - OBLIKOVANJE SEĆANJA:
  DOKUMENTI O POJEDINAČNIM SUDBINAMA I PUTEVIMA PROGONA I NJEGOVA UPOTREBA U OBRAZOVANJU

  Dr. Akim Dža (Akim Jah), Naučni saradnik za edukaciju i obrazovanje u Arolsen Arhivu (Međunarodna služba za traženje) (ITS), Bad Arolsen / Berlin (Nemačka);

 • OBRAZOVNI KONCEPT PROJEKTA: "ESKALACIJA U HOLOKAUST” - PANEL DEBATA/ SEDNICA PITANJA

  Panelisti:
  Nevena Bajalica
  , ko-osnivač Teraforming mreže, Međunarodno odeljenje Kuće Ane Frank Amsterdam;
  Iva Ćirić
  , Animator, direktor i ilustrator, Beograd (Srbija)
  Prof. dr Nevena Daković, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd (Srbija);
  Dr. Akim Dža (Akim Jah), Naučni saradnik za edukaciju i obrazovanje u Arolsen Arhivu (Međunarodna služba za traženje) (ITS), Bad Arolsen / Berlin (Nemačka);
  Gabriel Kusbruk (Gabriël Kousbroek), Ilustrator i vizuelni umetnik, Amsterdam (Holandija);

  Moderator:
  Miško Stanišić, Pedagog, kreativni direktor Teraforming mreže