web analytics

Izložba o Holokaustu

 • Exhibition: Shoah - o was it humanly possible?

”Kako je to ljudski bilo moguće?” – Jad Vašem

Izložba o Holokaustu u Evropi, i dodatak o Holokaustu u okupiranoj Srbiji – preuzmite, odštampajte i postavite izložbu muzejskog kvaliteta u vašoj instituciji.

”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” – Teraforming

 • 1. Popunite formular

  …i prijavite interesovanje.

 • 2. Dobićete link

  …za preuzimanje materijala.

 • 3. Preuzmite materijal

  …sa interneta.

 • 4. Odštampajte

  …panele u lokalnoj štampariji.

 • 5. Postavite izložbu

  …u adekvatnom prostoru.

 • 6. Dokumentujte

  …i pošaljite nam fotografije, i podelite iskustva.

Spremno-za-štampu ready2print

Izložbe muzejskog kvaliteta lako dostupne za štampu i izlaganje

Spremno-za-štampu ”ready2print” je inovativni koncept koji je razvilo Odeljenje za putujuće izložbe Jad Vašema sa ciljem da se izložbe muzejskog kvaliteta na jednostavan način učine dostupnim za preuzimanje, štampanje i izlaganje u adekvatnim javnim prostorima kao što su škole, univerziteti, biblioteke, arhivi, muzeji, domovi kulture, crkve i sinagoge, i drugi prostori.

Izložbe su dizajnirane sa ciljem da promovišu dijalog o Holokaustu, i da ukažu na univerzalne istorijske lekcije sa kojima je svet morao da se suoči nakon ovog strašnog zločina, još uvek aktuelne u vremenu u kojem danas živimo.

Spremno-za-štampu ”ready2print” izložba je zapakovana kao digitalni fajl u kojem su dokumenti visoke rezolucije, uputstva i uslovi korištenja. Nakon preuzimanja ovog digitalnog paketa izložbu praktično odmah možete da odštampate u lokalnoj štampariji, i izložite.

Jad Vašemova izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?”

Jad Vašemova izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?” (paneli 75×94 cm)

Izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?” – opšti pregled Holokausta u Evropi

Izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?” u kratkim crtama predstavlja najvažnije istorijske apsekte evropskog Holokausta, počevši od života Jevreja u predratnoj Evropi, a završava se sa oslobođenjem nacističkih koncentracionih logora i logora smrti širom kontinenta, i hrabrim i teškim povratkom u život onih koji su preživeli. Paneli se sastoje od tekstova sa objašnjenjima, protkanih ličnim pričama žrtava, citatima, i originalnim fotografijama.

Ovde možete videti sadržaj izložbe. (verzija na engleskom jeziku) Ovde možete pregledati svaki panel pojedinačno. (verzija na engleskom jeziku)

Izložbu je proizvelo Odeljenje za putujuće izložbe Muzeja Jad Vašem, Dizajn: Tarazi Studio Prevod na srpski jezik i distribucija izložbe u Srbiji: Teraforming

Jad Vašem

Jad Vašem je osnovan 1953. kao svetski centar za dokumentaciju, istraživanje, edukaciju i komemoraciju Holokausta. Kao trajni memorijalni centar jevrejskog naroda, Jad Vašem čuva sećanje na prošlost i prenosi njeno značenje budućim generacijama.

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” mreže Teraforming (paneli 70×100 cm)

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” – o stradanjima Jevreja u okupiranoj Srbiji

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” je razvijena sa ciljem da u kratkim crtama, kroz niz od 18 tačaka ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji, kao i za kulturu sećanja u Srbiji danas. Uz kratke informativne tekstove i citate, u okviru predstavljenog materijala su i originalni grafički elementi, mapa Srbije nakon okupacije i podele njenih teritorija, infografika – hronološki pregled istorije logora na Sajmištu, istorijske fotografije i dokumenti itd.

Autor izložbe je Miško Stanišić, Teraforming; uz podršku tima stručnjaka: dr Milan Koljanin, Institut za savremenu istoriju u Beogradu; Petar Đurđev, Istorijski arhiv Grada Novog Sada; Aleksandar Todosijević, nastavnik istorije, Beograd; Nevena Bajalica, Kuća Ane Frank, Amsterdam;

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” nije sastavni deo Jad Vašemove izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?” nego je odvojena autorska celina. Namena materijala je pre svega da se štampa, izlaže i koristi uz Jad Vašemovu izložbu kao dodatak posvećen stradanjima Jevreja u Srbiji za vreme Holokausta, ili da se koristi kao samostalna izložba, publikacija, ili digitalno (PDF). Kao dopunski materijal uz Jad Vašemovu izložbu, izložba o Holokaustu u Srbiji doprinosi boljem razumevanju opštih elemenata i procesa karakterističnih za stradanje Jevreja širom Evrope u odnosu na model i procese koji su se na isti ili sličan načan odvijali u okupiranoj Srbiji. S druge strane, ukazuje na istorijska iskustva karakteristična za stradanja Jevreja u našim krajevima, doprinoseći na taj način boljem razumevanju specifičnosti Holokausta u okupiranoj Srbiji u širem kontekstu evropskog Holokausta. Izložba je dostupna na srpskom i na engleskom jeziku. Pregled svih panela izložbe.

Uputstvo

Preuzmite izložbeni materijal i organizujte izložbu

Ukoliko ste zainteresovani da organizujete izložbu u vašoj instituciji potrebno je da popunite formular niže na ovoj stranici i na taj način prijavite interesovanje. Mi ćemo vam se u najkraćem mogućem roku javiti i poslati uputstva kako da preuzmete komprimovanu datoteku (ZIP format / oko 210 Mb) u kojem je zapakovan kompletan materijal – obe izložbe, uključujući PDF dokumente (panele) spremne za štampu. Nakon toga panele treba odštampati i izložiti ih na adekvatan način.

Štampa, format i postavka izložbe

Preporučeni format za štampu izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?” je 75h94 cm, a izložbe ”Neke reči o Holokauastu u Srbiji”je 70h100 cm. Moguće je štampati i veće i manje formate (npr pogodan je i tzv. B2 format). Najbolje je da se posavetujete sa profesionalcem u lokalnoj štampariji. Ako štampate manji format od preporučenog najvažnije je da obratite pažnju da svi tekstovi mogu da se pročitaju, pa i oni ”sitni” ispod fotografija. Neki korisnici su štampali dva panela na jednom papiru jedan pored drugog (kao da ste raširili novine). Takođe, ako budžet dozvoljava, postoji čitav niz opcija štampe na čvršćim podlogama. Neki su koristili jednostavne ramove da panele učvrste, zaštite i okače. Na nekim mestima su za postavljanje panela koristili slikarske štafelaje. Slobodno budite kreativni i prilagodite izložbu prostoru, budžetu i nameni na način koji vam najviše odgovara – uz poštovanje uslova korištenja.

Par saveta

– Pripremite izložbu u saradnji sa partnerima i stručnjacima Savetujemo vam da izložbu organizujete u saradnji sa nekim od stručnjaka koji poseduje šire znanje i iskustvo u predstavljanju ove materije. To bi mogli biti nastavnici lokalnih škola, posebno oni koji su bili na obuci u Jad Vašemu, istoričari, bibliotekari, arhivisti, predstavnici jevrejske zajednice, SUBNOR-a, ali i mnogi drugi. – Odaberite adekvatan termin za izložbu Dobra je praksa da se izložba organizuje u okviru obeležavanja nekog dana sećanja, posebno vezanog za lokalnu istoriju. Odgovarajući termin možete dogovoriti i u koordinaciji sa lokalnim školama, muzejem ili drugim partnerima. – Ponudite dodatni sadržaj Pripremite se da možete da odgovorite na moguća pitanja posetilaca. Možda uz izložbu može da se organizuje neko predavanje, promocija knjige, razgovor sa preživelima i drugim svedocima tog vremena, ili drugim gostima. Javite nam se – mi smo spremni da vam pomognemo praktičnim savetima, kao i da stupite u kontakt sa lokalnim stručnjacima i organizacijama, ili da zajedno organizujemo odgovarajuće predavanje ili radionicu uz izložbu. Savetujemo vam da svakako dobro pročitate sva uputstva i uslove korištenja materijala na ovoj stranici. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno nam se javite!

Izložba

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” u okviru obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta 27. januara 2019. u Arhivu Vojvodine.

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada 22. februara 2018.

Izložba Šoa Jad Vašem

Jedno od rešenja postavke Jad Vašemova izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?”

Formular za naručivanje izložbe

Aktiviranjem veze za preuzimanje materijala potvrdili ste da ste pročitali, razumeli i prihvatili sledeće uslove korištenja materijala:

Uslovi korištenja

Izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?” (Jad Vašem)

 1. Možete proizvesti samo jednu (1) kopiju izložbe;
 2. Izložba se može koristiti isključivo u celosti – svih 19 panela koji su sastavni deo izložbe se moraju izložiti/prikazati, i to u redosledu kako je predviđeno i prikazano u dokumentu ”ŠOA-pregled.pdf”;
 3. Digitalni fajlovi (PDF) su namenjeni isključivo za pripremu štampanja i štampanje izložbe. Nakon štampanja sve kopije se moraju izbrisati.
 4. Digitalni fajlovi (PDF) ili delovi sadržaja se ne mogu koristiti u druge svrhe (npr za izradu i štampanje postera, kataloga, flajera i dr.)
 5. Korištenje izložbe je besplatno. Jedino što tražimo je da nam prilikom preuzimanja materijala sa interneta obavezno date kontakt podatke o Vama i ustanovi/instituciji u kojoj organizujete izložbu. Ove podatke prikupljamo isključivo u statističke svrhe i tretiramo ih diskretno. Uvid u podatke o korištenju izložbe imaju i kolege iz Jad Vašema.

Izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” (Teraforming)

 1. Možete proizvesti samo jednu (1) kopiju izložbe;
 2. Izložbu možete koristiti kao dodatak uz izložbu ”Kako je to ljudski bilo moguće?”, ili posebno, kao samostalnu izložbu.
 3. Ukoliko je koristite uz izložbu ”Kako je to ljudski bilo moguće?”, izložbu ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” treba postaviti u nastavku, nakon pslednjeg panela izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?”, tako da je sasvim jasno da se radi o dve celine.
 4. Izložba se može koristiti isključivo u celosti – svih 6 panela koji su sastavni deo izložbe se moraju izložiti/prikazati, i to u redosledu kako je predviđeno i prikazano u dokumentu ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji.pdf”;
 5. Digitalni fajlovi (PDF) su namenjeni isključivo za pripremu štampanja i štampanje izložbe.
 6. Digitalni fajlovi (PDF) ili delovi njihovih sadržaja se ne mogu koristiti u druge svrhe (npr za izradu i štampanje postera, kataloga, flajera i dr.)
 7. Korištenje izložbe je besplatno. Jedino što tražimo je da nam prilikom preuzimanja materijala sa interneta obavezno date kontakt podatke o Vama i ustanovi/instituciji u kojoj organizujete izložbu. Ove podatke prikupljamo isključivo u statističke svrhe i tretiramo ih diskretno.

Sadržaj (ZIP) datoteke

(preuzima se onlajn, veličina oko 272 Mb)

SADRŽAJ PREUZETE DATOTEKE

Aktiviranjem veze za preuzimanje materijala potvrdili ste da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korištenja materijala. Preuzeti materijal se sastoji od sledećeg: – Ovaj dokument (Sadrzaj i uslovi koristenja), i – 2 fascukle (foldera) pod nazivom YAD VASHEM i TERRAFORMING 1) U fascikli YAD VASHEM se nalazi izložba ”Šoa – Kako je to ljudski bilo moguće?” (Jad Vašem), i to:

 • 1 (PDF) dokument (SHOAH-pregled.pdf) koji služi za pregled postavke i sadržaja izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?” i nije predviđen za štampu (niža rezolucija);
 • folder ”SHOAH za štampu” u kojem su 19 panela izložbe ”Kako je to ljudski bilo moguće?” (PDF) predviđenih za štampanje (visoka rezolucija – najbolje 75h94 cm), i to:
  • 1 početni panel izložbe (SHOAH_SERBIA.00.OPENER-highres.pdf) formata 75h75 cm, koji se može štampati i u većem formatu, i osim kao početni panel izložbe može se koristiti i za promociju, kao poster, baner na ulici ili spoljašnjoj strani zgrade i sl.;
  • 17 panela izložbe (od SHOAH_SERBIA.01.highres.pdf do SHOAH_SERBIA.17.highres.pdf);
  • 1 panel (SHOAH_SERBIA.18.highres.pdf) – impresum: podaci o Jad Vašemu, autorima izložbe i prevodiocima – da se postavi na početku ili na kraju izložbe;

2) U fascikli TERRAFORMING se nalazi izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji” (Teraforming), i to

 • 1 (PDF) dokument ”Holokaust u Srbiji 100x70cm” na srpskom jeziku u kojem svaka stranica predstavlja po jedan panel izložbe u formatu pogodnom za štampanje (visoka rezolucija – najbolje 70h100 cm ali može i manji i veći format);
 • 1 (PDF) dokument ”ENGLISH Holocaust in Serbia 100x70cm” na engleskom jeziku u kojem svaka strana predstavlja po jedan panel izložbe u formatu pogodnom za štampanje (visoka rezolucija, najbolje 100x70cm ali može i manji i veći format);

Poslednja, šesta strana, odnosno šesti panel, može da se koristi i kao poster za najavu izložbe, odnosno da se postavi na ulazu, ili na neki način odvojeno od ostalih panela. (Sugestija: Pošto se na ovom panelu navode svih 18 predstavljenih ”reči” (važnih za bolje razumevanje Holokausta u Srbiji) ovaj šesti panel može da se koristi i kasnije za naknadno podsećanje na sadržaj izložbe i diskusiju sa učenicima;) Verzija izložbe na engleskom jeziku je pogodna da se koristi uz verziju na srpskom, ili samostalno, u slučaju međunarodnih manifestacija, ako imate goste iz drugih zemalja, ili npr. ako vi ili vaša institucija u nekom kontekstu gostujete u inostranstvu.

Format svih panela može da se prilagodi vašim mogućnostima i potrebama štampanja, a obe izložbe mogu biti štampane na panelima istih dimenzija. Posavetujte se sa štamparom.

Budimo u kontaktu

Molimo vas da nam javite kada planirate izložbu, a bili bi vrlo zahvalni ako bi nam poslali i nekoliko fotografija sa izložbe na adresu contact@terraforming.org Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili ideja za moguću saradnju, slobodno nam se javite.