RADIONICA – TAS Lab 2

LIČNA ISKUSTVA MIGRACIJA I IZBEGLIŠTVA

DATUM: 22.09.2020, utorak

VREME: 17:30 – 19:15

MESTO: Onlajn (Google Meet)

PROGRAM

17:20-17:30 UKLJUČENJE

17:30-17:35 UVODNA REČ

17:35-17:55 PRIČA IZ HOLANDIJE, Pavle Konatar, Amsterdam

U okviru prezentacije učesnici će se upoznati sa ličnim iskustvom izbeglištva i procesa traženja i dobijanja azila u Holandiji, kao i sa situacijom danas, kada Pavle radi u amsterdamskoj gradskoj službi za pomoć u integraciju novih azilanata koji su dobili dozvolu boravka.

17:55-18:15 PRIČA IZ ŠVEDSKE, Igor Dimitrić, Stokholm

Učesnici će imati mogućnost da čuju ličnu priču o izbegličkim iskustvima kao i o procesu traženja i dobijanja azila u Švedskoj, kao i o situaciji danas, kada Igor radi u centru za podršku u rehabilitaciju mladih prestupnika među kojima je i veliki broj dece i omladine stranačkog porekla.

18:15-18:35 PRIČA SA MALTE, Ljiljana Ćumura, Malta

U okviru prezentacije biće prikazani izazovi, inicijative i programi za integraciju migranata, izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem na Malti, prožeto primerima iz ličnog iskustva i rada na različitim projektima.

18:35-19:05 DISKUSIJA Specijalna gošća:
Dr Sinem Ilmaz, iz partnerske organizacije Vocal Europe iz Brisela

19:05-19:15 INFORMACIJE O NASTAVKU PROJEKTA

19:15 KRAJ PROGRAMA

PREDAVAČI

Pavle Konatar, Amsterdam

Pavle je rođen u Sarajevu gde je odrastao i živeo sve do 1992. godine kada je doživeo rat, godine izbeglištva i kompletan proces traženja i dobijanja azila. Završio je fakultet Političkih nauka na Univerzitetu u Amsterdamu. Danas radi u Gradskoj službi u Amsterdamu kao službenik specijalizovan za prijem i integraciju novih azilanata koji se, nakon što su dobili dozvolu boravka, susreću sa nizom novih izazova, počevši od pronalaženja stana, zaposlenja, učenja jezika, i uopšte snalaženja u novoj sredini.

Igor Dimitrić, Stokholm

Igor je rođen u Osjeku gde je živeo do početka rata. Sa roditeljima je izbegao u Švedsku gde je više godina živeo u izbegličkim kampovima i privremenom smeštaju dok im nije odobren ostanak u zemlji. Završio je fakultet Političkih nauka na Univerzitetu u Upsali. Danas radi u Stokholmu u centru za podršku u rehabilitaciju mladih prestupnika.

Ljiljana Ćumura, Malta

Ljiljana će podeliti iskustva koja je stekla tokom boravka na Malti dok je bila angažovana na programima integracije migranata kao sociolog, istraživač i saradnica Induction Hub Centre Nahhar, MSA – Malteške sociološke asocijacije i EMN European Migration Network, NCP Malta. Ljiljana je viša menadžerka programa u organizaciji Teraforming.

Gošća: Dr Sinem Ilmaz, Brisel

Sinem Ilmaz je istraživač na Odeljenju za sociologiju Univerziteta u Gentu u Belgiji. Predmet njenog interesovanja je problematika socio-ekomske i socio-kulturne integracije migrantkinja.

Moderator: Miško Stanišić
direktor i suosnivač organizacije Teraforming

UČESNICI

Na radionici će učestvovati do 21 prijavljeni učesnik, kao i predavači i moderator. Lista će biti podeljena učesnicima.

PRIJAVITE SE

  • Sertifikat o učešću na radionici u okviru EU programa ”Evropa za građane”
  • Mogućnost učešća na svih 5 TAS Lab radionica
  • Mogućnost učešća na 3 TAS Lab međunarodna vebinara
  • Mogućnost učešća na konferenciji u Briselu kao deo tima iz Srbije

Više o projektu:

TAS Lab