web analytics

ТАС Лаб о миграцијама

Током 18 месеци партнери из Белгије, Италије, Португала, Румуније и Србије организоваће дебате и радионице ”Теза, антитеза и синтеза: ТАС лаб о миграцијама” са циљем да анализирају историјска искуства, наративе, заблуде и стереотипе о (е)миграцијама и избеглиштву, ксенофобичне концепте, говор мржње и пропаганду – од времена нацизма у Европи до савремених европских изазова. Поћи ћемо од сопствених искустава када су у питању емиграција и избеглиштво у друге земље, а разменићемо и искуства, и размислити о обавезама и изазовима који су пред нама у улози земље домаћина избеглицама и мигрантима, како у прошлости, тако и данас.

АКТУЕЛНО

ТАС Лаб 5 – Синтеза – Активна улога младих у креирању миграционих политика

Тема радионице су активна улога младих у креирању миграционих политика. Предлоге за промене у миграционим политикама ће изнети: Симонида Вукадиновић, Ивана Мацак, Софија Савић и Александар Радин.

УКЉУЧИ СЕ - ПРИЈАВИ СЕ НА СЛЕДЕЋУ РАДИОНИЦУ

  • ТАС Лаб радионице и међународни вебинари са занимљивим и стручним предавачима
  • Сертификат о учешћу у оквиру ЕУ програма ”Европа за грађане”
  • Могућност учешћа на конференцији у Бриселу као део тима из Србије 
Zoom logo

Радионице се одржавају путем Зоом платформе

АРХИВА АКТИВНОСТИ

Теза, антитеза и синтеза – Лаб о миграцијама

Представљамо наш нови пројекат: Теза, антитеза и синтеза – ТАС Лаб о миграцијама! Укупно пет партнерских организација, четири из Европске уније и Тераформинг из Србије као земље кандидата за чланство у ЕУ, започеле су ТАС – Лаб о миграцијама пројекат који се реализује у оквиру EУ Програма ”Европа за грађане” -мера 2.3 ”Пројекти цивилног друштва” – акциони план 2. ”Демократски ангажман и грађанско учешће”.

Од укупно 411 пројектних апликација које су биле предате у оквиру позива за подношење предлога за 2019. годину за овај ЕУ програм наш пројект је одабран међу првих 10 од укупно 29 одобрених пројеката, што је фантастичан успех!

Циљеви пројекта, активности и очекивани резултати

Основни смисао пројекта је да оствари утицај на политику ЕУ према миграцијама и интеграцијама, кроз ангажман пре свега младих, и уз директно учешће креатора политика и доносиоце одлука, као и других релевантних и утицајних актера.

Кроз пројекат желимо да подржимо европска начела грађанског ангажовања и допринесемо демократском учешћу грађана у креирању политика на ЕУ нивоу,реафирмишући истовремено друштвене вредности солидарности, интеркултуралног дијалога и разумевања, као и борбе против стереотипа и нетолеранције према мањинским групама уопште, а посебно према мигрантима и избеглицама.

Као увод у дискусију о изазовима са којима се сусрећемо данас посебну пажњу ћемо посветити искуствима и историјским лекцијама из прошлости, као и нашим сопственим искуствима о избеглиштву и миграцијама и искуствима када смо ми били у улози да дочекујемо избеглице у нашој земљи.

Пројектне активности укључиће младе учеснике, доносиоце одлука и креаторе политика, као и друге актере, из земаља учесница пројекта, и шире, из целе ЕУ. Наш циљ је пре свега да унапредимо знање и подигнемо свест о процесима доношења одлука и креирања политика Европске уније, као и да унапредимо могућности за друштвени ангажман и волонтирање.

Током пројекта радићемо са учесницима користећи филозофски принцип од три корака: теза, антитеза и синтеза, да би као резултат овог процеса припремили документ са препорукама који ће бити директно презентован посланицима Европског парламента, доносиоцима одлука и креаторима политика Европске уније на завршној конференцији пројекта у Бриселу.

Историјска искуства Србије

Избеглице

Тераформинг ће посебно радити на теми историјских искустава Србије: од тридесетих година прошлог века када су на хиљаде јеврејских избеглица стизале у Србију из Немачке и централне Европе, преко времена Другог светског рата када је у Србију стигло преко 215.000 избеглица нејвећим делом из фашистичке Независне државе Хрватске, времена распада Југославије током деведесетих година када је у Србију стигло преко 600.000 избеглица, па све до данашње глобалне мигрантске и избегличке кризе.

Миграције

Осим тога, многи грађани Србије имају лична искуства, или познају некога ко је имао искуства са имиграцијом у друге земље у којима су радили и живели привремено, повремено или су још увек у иностранству.

Све то су наша сопствена и јединствена мигрантска искуства о којима ћемо у току пројекта разговарати.

Активности

25 локалних радионица – по 5 у свим земљама учесницама пројекта. На радионицама ће учествовати по 25 младих људи, као по један гост из неке од партнерских земаља.

25 видео прилога сачињених након сваке од радионица.

3 међународна вебинара са говорницима из целе Европе, и са по 25 учесника (по 5 из свих земаља учесница пројекта).

Завршна конференција у Бриселу када ће се европским парламентарцима и креаторима ЕУ политка представити резултати и дати сугестије настале током радионица. На конференцији ће учествовати и представници младих из свих 5 земаља учесница пројекта.

18 месечних билтена пројекта (сваког месеца по један).

Активности на друштвеним мрежама и веб-сајту пројекта.

Искуства Србије

Нека од искустава:
1927 – Руски имигранти у Србији, избеглице након Октобарске револуције,
1940 – Мајка и син, јеврејске избеглице у Шапцу,
1942 – Српски дечак, избеглица из фашистичке НДХ,
1995 – Избеглице из Хрватске након операције ”Олуја”,
2018 – Сестре из Авганистана у прихватном центру за мигранте у Београду

Шта значи ”теза, антитеза, синтеза”?

Тријада ”теза, антитеза, синтеза” као прогресија идеје развила се из концепта дијалектике, који је у основи дискурс двоје или више људи који имају различита становишта о некој теми, али желе да утврде истину кроз аргументовану дискусију. Хегел је развио дијалектички приступ који садржи три фазе. По овом концепту расправа креће од изјаве неке идеје, односно става који називамо ”теза”. Овом ставу се супротставља ”антитеза” која се противи или негира тезу. Разрешење се налази у ”синтези” која садржи елементе и тезе и антитезе, али није тек њихов пуки збир већ је сасвим нова вредност, нови став, појам или сазнање.

ТАС Лаб

Партнери

ACTA

ACTA Center
Румунија
www.actacenter.ro
– водећи партнер

COPE

Cooperazione Paesi Emergenti
Италија
www.cope.it

IMVF

Instituto Marques de Valle Flor
Португал
www.imvf.org

Тераформинг

Тераформинг
Србија
www.terraforming.org

VOCAL Europe

Vocal Europe
Белгија
www.vocaleurope.eu

Застава ЕУ

Уз подршку програма Европске уније ”Европа за грађане”

Програм Европске уније ”Европа за грађане” има за циљ да Европску унију приближи грађанима и стимулише дебату о питањима важним за Европску унију на локалном, регионалном и међународном нивоу. Од суштинског је значаја стварање услова који грађанима омогућавају учешће у процесима креирања политика Европске уније, јачање солидарности међу европским грађанима, као и стварање простора да се организације цивилног друштва као и сви други чланови друштва укључе у демократски живот Европске уније.

Top Photo by Priscilla du Preez on Unsplash