• Međunarodni studijski dani
    ”Nastava i učenje o Holokaustu”

    Univerzitet za obuku nastavnika u Lozani u Švajcarskoj, 22-24. januara 2018.

Pogled sa terase Univerziteta za obuku nastavnika u Lozani u Švajcarskoj

Program na Univerzitetu za obuku nastavnika u Lozani su podržali:

  • Švajcarski Državni sekretarijat za obrazovanje, nauku i inovaciju (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI),
  • Švajcarska konferencija kantonalnih ministarstava obrazovanja (Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education EDK) i
  • Ministarstvo inostranih poslova Švajcarske (Federal Department of Foreign Affairs FDFA).

Trodnevni stručni skup u Lozani

22-24. januara je na Univerzitetu za obuku nastavnika u Lozani u Švajcarskoj (University of Teacher Education in Lausanne) održan trodnevni stručni skup Međunarodni studijski dani ”Nastava i učenje o Holokaustu – praksa i iskustva u obrazovanju” (International Study Days „Teaching about and Learning from the Holocaust – Practices and Experiences in Education“) na kojem su eksperti iz više od 25 zemalja predstavili iskustva, izazove, nove trendove i najzanimljivije primere iz savremene edukacije o Holokaustu.

”Ester” i učenje o Holokaustu kroz umetnost

Miško Stanišić, direktor mreže Teraforming, pozvan je na skup da predstavi Ester – zbirku ilustrovanih novela i nastavni materijal o stradanju mladih jevrejskih žrtava logora na Sajmištu (koji je Teraforming razvio u saradnji sa međunarodnim timom stručnjaka), kao i da učestvuje u panelu Učenje o Holokaustu kroz umetnost: grafička novela i mizika (Teaching with Arts: Graphic Novels and Music) zajedno sa stručnjacima iz Kanade, Španije i Poljske.

U toku tri dana ponuđen je izuzetno zanimljiv program, sa mnogo prostora za direktnu razmenu iskustava, razgovor i stvaranje novih važnih kontakata za buduću saradnju.

Prezentacija nastavnog materijala Ester je izazvala veliku pažnju i pohvale učesnika stručnog skupa kao jedinstven i originalan koncept.