• Otpor Roma za vreme i nakon Holokausta - istraživanje, obrazovanje, sećanje

    16-22 mart 2016, Hepenhajm, Nemačka

Obrazovanje o stradanju Roma za vreme Holokausta, otporu i sećanju

Od 16. do 22. marta 25 učesnika iz 17 zemalja okupili su se u Kući u Majbergu u Hepenhajmu, Nemačkoj, da bi učestvovali na obuci o stradanju Roma za vreme Holokausta, otporu i sećanju na Holokaust. Predstavnici Teraforminga su učestvovali u obuci u svojstvu edukatora sa kolegama iz Radio La Benevolancija HTF. Ovo je ujedno bio deo istraživanja za projekat: „Porajmos/Samudaripen i romski identitet” koji je pripreman u saradnji sa romskim radiom Radio Patrin i drugim partnerima.

Bilo je sjajno i inspirišuće. Među učesnicima su bili ljudi različitog porekla, godina i iskustva: istoričari, nastavnici, aktivisti i drugi zainteresovani za ovu temu.

Program je kombinovao više teorijskih prezentacija i predavanja sa pratećim diskusijama. Takođe, u program su bile uključene i posete memorijalnim centrima, muzejima, prezentacije različitih obrazovnih metodologija i koncepata. Poseban utisak ostavili su susreti sa preživelima i borcima za građanska prava, uz mnogo razmena praktičnih iskustava, aktivnih projekata i diskusija među učesnicima.

Obrazovanje o stradanju Roma za vreme Holokausta, otporu i sećanju (Slikao: Džonatan Mek (Jonathan Mack))

Obuka je pružila sjajnu mogućnost upoznavanja i razmene starih i novih prijatelja i kolega

Sećanje na Holokaust i edukacija

Cilj obuke je da pripremi što više romskih i neromskih edukatora, mladih lidera, kao i omladinske organizacije za rad na kulturi sećanja i edukaciji o ljudskim pravima kako bi se na taj način bolje suočavali sa izazovima koje predstavljaju stereotipi, anticiganizam i rasizam. Posebna pažnja je posvećena temi romskog otpora u Drugom svetskom ratu, kao i mogućnosti da se uči o Holokaustu iz romske perspektive kroz usmenu istoriju i svedočenja preživelih

Inicijativu za Dan sećanja na genocid nad Romima pokrenula je međunarodna omladinska romska mreža Ternipe

Konferenciju u Hajdelbergu/Hepenhajmu su koordinirali Ternipe, Centar za dokumentaciju i kulturu nemačkih Sinta i Roma u Hajdelbergu, Institut Tom Lantoš , Nevo Parudimos i Kuća u Majbergu.

Inicijativu su podržali: EU program – Evropa za građane, Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA, Ministarstvo savezne Republike Nemačke za omladinu i porodicu (BMFSFJ) kroz program “Demokratija uživo: aktivno protiv desničarskog ekstremizma, nasilja i neprijateljstva”, Fondacija „Sećanje kao odgovornost za budućnost”.

Inicijativa sećanja na genocid nad Romima 2014-2016

Obuka se odvijala u širem kontekstu inicijative sećanja na genocid nad Romima međunarodne omladinske romske mreže Ternipe u širokoj saradnji sa organizacijama civilnog društva. Inicijativa za sećanje na genocid nad Romima za cilj je imala izgradnju obostranog poverenja, saradnje i solidarnosti između romske i neromske omladine, kroz analizu i interpretaciju istorije kao sredstva uz pomoć kojeg bi mogli da prepoznaju i odgovore na izazove društva.

Otpor Roma za vreme i nakon Holokausta – istraživanje, obrazovanje, sećanje

Otpor Roma za vreme i nakon Holokausta – istraživanje, obrazovanje, sećanje je dvogodišnji projekat koji je pokrenuo Institut Tom Lantoš u partnerstvu sa Ternipe i Glasom Roma (La voix des Rroms) čiji cilj je sticanje znanja kojim bi doprineo dubljem razumevanju genocida nad Romima i romskog otpora tokom Holokausta; kao i podizanje svesti o ovoj temi, čineći je vidljivijom javnosti. Takođe, projekat nastoji da podrži istraživače Rome i romsku omladinu u sakupljanju i analiziranju svedočanstava i zalaže se za direktnije učešće Roma u zvaničnim komemoracijama Holokausta.

Obuku su organizovali:

Centar za dokumentaciju i kulturu nemačkih Sinta i Roma u Hajdelbergu

Uz podršku grada Hajdelberga, centar je osnovan u istorijskoj četvrti Hajdelberga početkom 1990-ih. Zajedno sa Centralnim većem Roma i Sinta Savezne Republike Nemačke, to predstavlja centralnu instituciju za manjine u Nemačkoj. Posle nekoliko godina planiranja i angažovanja sa relevantnim zainteresovanim stranama, kompleks sa prvom stalnom izložbom o Holokaustu Sinta i Roma u svetu svečano je otvoren za javnost 16. marta 1997. Više informacija na internet stranici.

Institut Tom Lantoš

Institut Tom Lantoš je nezavisna organizacija za ljudska i manjinska prava sa posebnim fokusom na jevrejske, romske i mađarske zajednice i druge etničke ili nacionalne, lingvističke ili religiozne manjine. Sedište organizacije je u Budimpešti sa višestranačkim odborom, Međunarodnim izvršnim odborom i savetodavnim odborom. Kao istraživačka i obrazovna platforma, Institut Tom Lantoš ima za cilj da premosti praznine između istraživanja i politike, normi i prakse.

Ternipe romska međunarodna omladinska mreža

Ternipe romska međunarodna omladinska mreža osnovana je u januaru 2010. i ujedinjuje romske omladinske organizacije iz Albanije, Bugarske, Nemačke, Mađarske, Italije, Makedonije, Slovačke, Španije i Poljske. Misija mreže je da stvori prostor za mlade ljude i da postanu aktivni građani kroz osnaživanje, mobilizaciju, samoorganizaciju i učešće. Verujući u zajedničke napore i stvaranjem poverenja i uzajamnog poštovanja romske i neromske omladine.

Drugi partneri:

Nevo Parudimos, Kuća u Majbergu, Glas Roma

Ciljevi i zadaci međunarodne obuke:

  1. Podići svest romskih i neromskih edukatora o sećanju na stradanje Roma za vreme Holokausta; upoznati ih sa važnošću sećanja na istorijska iskustva Roma i ulozi koje zajednička istorija može da odigra u stvaranju pozitivnog identiteta Roma;
  2. Ojačati i razviti veštine edukatora u učenju o Holokaustu, kulturi sećanja i ljudskim pravima kako bi mogli da primene neformalna edukativna sredstva i metode u njihovom radu sa mladim ljudima;
  3. Podići svest o romskom otporu u Drugom svetskom ratu i upoznati mlade Rome sa konceptima otpora;
  4. Obučiti romsku omladinu za analiziranje dostupnih svedočanstava – naučiti ih kako da izvuku podatke o različitim oblicima romskog otpora iz već snimljenih intervjua, kao i da vrše intervjue sa preživelima, svedocima i njihovim potomcima. Zatim, angažovati mlade Rome u sakupljanju svedočanstava i analiziranju postojećih u sledećoj fazi projekta „Otpor Roma za vreme i nakon Holokausta – istraživanje, obrazovanje, sećanje” i pružiti obuku o obrazovnoj upotrebi usmene istorije i svedočenja preživelih;
  5. Razviti edukativne inicijative omladinskih romskih grupa za posetu Aušvicu i drugim koncentracionim logorima i memorijalnim centrima;
  6. Razmena najboljih praksi, strategija i edukativnih metoda i njihovih sredstava za učenje o Holokaustu i sećanju na genocid nad Romima;
  7. Jačanje partnerstava organizacija razvijajući edukativne aktivnosti 2016-2017. godine .
  • Predavanja, debate, razmena...

Predavanja i prezentacije stručnjaka

Tokom programa, imali smo prilike da čujemo interesantnapredavanja i prezentacije, kao i da diskutujemo sa nekoliko stručnjaka.. Između ostalih, to su bili:

Posete muzejima u Hajdelbergu, memorijalni centar u Nekarelzu i susret sa preživelima

Centar za dokumentaciju i kulturu nemačkih Sinta i Roma u Hajdelbergu

Centar za dokumentaciju i kulturu nemačkih Sinta i Roma u Hajdelbergu ima, njihovim rečima, ”veoma staru” postavku, ali po našem mišljenju, ta je postavka još uvek vrlo dobra. Postavka predstavlja nacistički genocid nad Sintima i Romima u Nemačkoj i u Evropi, razotkrivajući rasističku ideologiju nacista. Pokazujući istorijske događaje pre, tokom i nakon rata, postavka istovremeno dosledno izlaže persprektivu žrtava i izvršioca u dva različita sloja na suptilan, ali jasan način. Postavka je sveobuhvatna i predstavlja najvažnije elemente genocida nad Sintima i Romima, a to su: rasistička ideologija, diskriminacija, izolacija, pasivno posmatranje, nacistički teror, logori smrti, i medicinski eksperimenti. Međutim, postavka istovremeno ističe i lične priče pojedinaca i porodica, uključujući i priče otpora i preživljavanja čuvajući tako dostojanstvo žrtava. Takođe, upoznali smo se sa metodologijama radionica korišćenim u radu sa mladim posetiocima.

Memorijalni muzej Koncentracionog logora Nekarelz

Memorijalni muzej Koncentracionog logora Nekarelz je memorijalni centar i muzej sagrađen na mestu podkampa Natzweiler Struthof Koncentracionog logora u Nekarelzu, sa zatočenicima zatvorenim u lokalnoj školi. Memorijalni centar Nekarelz je rezultat inicijative lokalnog stanovništva i napornog rada volontera. Videli smo zanimljivu postavku koja se fokusira na prisilni rad u nemačkoj (vojnoj) industriji. Po našem mišljenju, smatramo da se izložba manje odnosila na žrtve i zločince, a više na perspektivu lokalnog stanovništva. Takođe, posetili smo i obližnje memorijalne centre, nekoliko klometara dalje od bivšeg logora, gde su radnici muzeja postavili znakove i kratke tekstove o ovim događajima. Bila je veoma zanimljiva i edukativna poseta, i mi smo jako zahvalni veoma ljubaznim volonterima Nekarelz muzeja.

Susret sa preživelima

Učesnici su imali jedinstvenu priliku da upoznaju preživele genocida nad Sintima i Romima. Podeljeni u manje grupe, mogli smo da čujemo njihove životne priče i postavimo pitanja o njihovom mišljenju o ulozi edukacije o Holokaustu, pokretu za romska građanska prava u Nemačkoj posle rata, ali i pitanja o veoma ličnim stvarima poput toga kako se osećaju dok pričaju svoje priče mladim ljudima danas. Bio je to jedan od apsolutnih vrhunaca obuke!

Projekti i inicijative koje su učesnici predstavili

Zatim, bilo je nekoliko prezentacija koje su održali učesnici obuke trenutnim i prošlim projektima i inicijativama. Između ostalih, govorili su:

Susret sa Romani Rozom (Romani Rose) u Centru za dokumentaciju i kulturu nemačkih Sinta i Roma u Hajdelbergu

Pavel Savicki (Paweł Sawicki), Aušvic-Birkenau državni muzej

Emran Elmazi (Emran Elmazi) predstavlja edukativne metode, pristupe i koncepte stalne postavke muzeja u Hajdelbergu

Memorijalni muzej Koncentracionog logora Nekarelz

Susret sa Adolfom Hejligom (Adolf Heilig), preživelim Sintom (slikao Džonatan Mek)

Susret i razmena

Obuka je pružila sjajnu mogućnost upoznavanja i razmene starih i novih prijatelja i kolega, sa mnogo plodonosnih povratnih informacija, misli i ideja. Zahvaljujući toplom gostoprimstvu Kuće u Majbergu, učesnici su mogli da provedu vreme nakon zvaničnih sati programa, u opuštenoj atmosferi, zbližavajući se i upoznavajući jedni druge.

Čak smo imali i šansu da uživamo u zanimljivostima jednog od učesnika – Belgijskog cirkusnog umetnika i borca za romska prava Hansa Vanvisbergea (Hans Vanwynsberghe) koji je izvodio akrobatske tačke i pripremio vrlo zabavni i edukativni kviz o romskoj istoriji! Uživajte u njegovim muzičkim i cirkuskim tačkama na internet stranici the “Company Balltazar” website.

Bez sumnje, ovaj događaj će biti početna tačka za nekoliko novih inicijativa, saradnji i projekata.

Želimo da iskažemo našu zahvalnost svim učesnicima obuke za njihov entuzijazam, energiju i podršku.

Posebna zahvalnost organizatorima – duboko cenimo vaš rad i pošujemo vašu ogromnu strast i posvećenost:

Karolina Mirga, Ana Daroci (Anna Daróczi), Džonatan Mek (Jonathan Mack) i Emran Elmazi (Emran Elmazi) – Hvala Vam!

Opuštanje nakon napornog dana (sliku snimila: Šeri Smit (Sherrie Smith))

Hans Vanvisberg (Hans Vanwynsberghe) izvodi svoju akrobatsku tačku