Ester – digitalni kreativni alat za rad mladih ljudi na sopstvenim grafičkim novelama o nacističkom progonu u Evropi

Projekat će omogućiti mladim ljudima širom Evrope da stvaraju sopstvene edukativne grafičke novele o nacističkim progonima

Cilj projekta je razvijanje metodologije i digitalnog alata za stvaranje scenarija za grafičke novele o stradanjima u Drugom svetskom ratu sa fokusom na lokalne mikroistorije i lične priče. Učenici će u kontrolisanom edukativnom okruženju, uz vođstvo nastavnika i mentorstvo istoričara, kroz saradnju sa lokalnim arhivima, bibliotekama, muzejima, preživelima i lokalnim zajednicama, razvijati sopstvene grafičke novele. Koristeći međunarodnu onlajn platformu gde će njihove grafičke novele biti predstavljene, učenici će o novelama, odnosno lokalnim istorijama, moći i da diskutuju sa vršnjacima iz svoje, i iz drugih zemalja.

Vreme projekta: 1. novembar 2020 – 15. juli 2022

Partneri:

Projekat je razvio i vodi:

sa partnerom:

i u saradnji sa:

O projektu

Jedan od najkompleksnijih izazova savremene kulture sećanja sa kojim se susreću praktično sva evropska društva, jeste iskrivljenje, manipulacija i politizacija istorije Drugog svetskog rata, pa tako i Holokausta. Manipulacija istorijskim činjenicama se uglavnom koristi za nacionalističke političke ciljeve i ciljeve krajnje desnog populizma, kao i za propagiranje antisemitizma. Deo ovog problema je i nedostatak medijske pismenosti, a posebno nedostatak znanja o istoriji Holokausta i drugim nacističkim zločinima, kako na lokalnom tako i na evropskom nivou. Konačno, jedan od glavnih zadataka pred nama je identifikacija, zaštita i očuvanje istorijske građe, uključujući i pronalaženje načina da se sačuvaju svedočenja preostalih preživelih. Kroz projekat ”Ester: Mladi se sećaju” pružićemo mladima mogućnost da kroz aktivno istraživanje i kreativan rad nauče više kako o primarnoj istorijskoj građi i izvorima, tako i o lokalnoj istoriji stradanja u Drugom svetskom ratu, manje poznatim ličnim pričama o žrtvama, zločincima, saučesnicima u tim zločinima i onima koji su im se suprotstavili. U isto vreme, omogućavamo mladim ljudima da budu kreativni i koriste jezik grafičkih novela kako bi govorili i učili o lokalnim ličnim pričama žrtava i istorijskim događajima, i na taj način ih sačuvali, stavljajući ih u širi kontekst Holokausta u Evropi. Na ovaj način dajemo glas mladim ljudima da doprinesu procesima oblikovanja kulture sećanja u njihovim društvenim zajednicama. Glavni cilj projekta je razvoj posebne pedagoške metodologije, digitalnog onlajn alata i platforme za saradnju. Koristeći naš pedagoški pristup: „Ester“ digitalni alat i platformu, mladi ljudi širom Evrope će imati mogućnost da stvore svoju edukativnu grafičku novelu o nacističkim progonima. U cilju da stvore svoju originalnu grafičku novelu, pod mentorstvom svojih nastavnika, učenici će morati da izvrše istraživačke zadatke i da prilikom istraživanja posećuju lokalne arhive, biblioteke, muzeje, spomen obeležja, da se susreću sa preživelima Holokausta i predstavnicima zajednica žrtava. Koristeći „Ester“digitalni alat, učenici će sakupljati i organizovati istorijske i druge izvore, kao što su istorijski dokumenti, fotografije, novine, svedočanstva, kao i da naprave scenario za svoje grafičke novele. Ceo proces i njegovi rezultati će biti podeljeni na „Ester“ digitalnoj platformi i biće dostupni mladim ljudima širom Evrope da ih istraže i uče o njima.

Aktivnosti

Projekat se sastoji iz tri velika segmenta:

 • Formulacija pedagoškog metodologije bazirana na prethodnim iskustvima u radu sa edukativnim grafičkim novelama i njihovo transponovanje u okvirni nacrt za razvoj digitalnog alata;
 • Programiranje,UX, korisnost, dizajniranje i razvoj interfejsa;
 • Testiranje (sa nastavnicima i učenicima, stručnjacima) i promocija;
 • Prvi deo

  Tokom prvog dela implementacije projekta, Teraforming je organizovao seriju onlajn radionica sa odabranom grupom međunarodno priznatih stručnjaka. Glavni cilj je bio d se edukativni koncept „Ester“ predstavi kako bi sa ekspertima o njemu diskutovali, čuli njihovo mišljenje i pitali za savet. U ovaj proces smo uključili stručnjake iz različitih specifičnih domena kako bi iskoristili njihovu ekspertizu u svim segmentima projekta.

 • Drugi deo

  Paralelno sa onlajn radionicama sa stručnjacima, Teraforming je radio na razvoju interaktivnog pedagoškog koncepta, digitalnog alata i platforme za buduće kreiranje grafičkih novela.

 • Treći deo

  Teraforming je započeo rad sa nastavnicima i njihovim učenicima na testiranju koncepta. Trenutno radimo sa dva nastavnika istorije i učenicima iz Mladenovca i Sopota, manjima gradovima u Srbiji, i sa partnerima iz Berlina. U ovoj fazi, testiraćemo naš pedagoški koncept, digitalni alat i platformu u saradnji dve škole iz Srbije i jednom iz Nemačke. Oni će kreirati scenario za tri edukativne grafičke novele bazirane na lokalnim mikroistorijama i ličnim pričama iz njihovih lokalnih zajednica. Ove grafičke novele će poslužiti za pokretanje platforme, a mi ćemo zvanično objaviti njeno pokretanje i koncept putem različitih kanala druptvenih medija. Između ostalog, biće predstavnjen i na izložbi u Novom Sadu u okviru programa Evropske prestonice kulture – Novi Sad 2022.

Projekat se realizuje uz podršku

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i EVZ Fondacija ”Sećanje, odgovornost i budućnost” (EVZ – Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) Fondacija EVZ je izraz kontinuirane političke i moralne odgovornosti Nemačke države, privatnog sektora i društva u celini za nacističke zločine. Kapital fondacije obezbedile su nemačka vlada i nemačka industrija. EVZ fondacija podržava međunarodne projekte u sledećim oblastima: Kritičko ispitivanje istorije, Raditi za ljudska prava i Posvećenost žrtvama nacionalsocijalizma.

Krojcberg inicijativa protiv antisemitizma KIGA iz Berlina je glavni partner u projektu

Osnovana 2003. godine, Krojcberg inicijativa protiv antisemitizma KIGA bila je jedna od prvih organizacija civilnog društva u Nemačkoj koja se posvetila obrazovanju kao primarom metodu za suprotstavljanje antisemitizmu u multikulturalnom nemačkom društvu, razvijajući modele i nastavne materijale za političko obrazovanje kako u formalnom tako i neformalnom obrazovanju.