Едукација о антисемитизму и историји јеврејских заједница

Време пројекта: 01. децембар 2020. – 31. новембар 2022.

HANNAH пројекат се фокусира на промоцију историје јеврејске заједнице, развијање културе сећања и јачање борбе против антисемитизма у земљама учесницама пројекта: Немачкој, Грчкој, Србији и Пољској. Активности пројекта ће бити посвећене развијању методологија и материјала за обуку и јачање професионалног капацитета, подизање свести и допринос креирању политика на пољу едукације и супротстављања антисемитизму.

HANNAH ће допринети ширењу знања о дугој историји јеврејске заједнице у Немачкој, Грчкој, Србији и Пољској, јачању културе сећања и свести о проблему антисемитизма, кроз јачање професионалног капацитета наставника, библиотекара, архивиста, младих, као и креатора политике.

У оквиру пројекта HANNAH, партнери ће радити на продубљавању знања, креирању нових формата културе сећања и развијању иновативних алата за борбу против антисемитизма користећи иновативне алате као што су едукативна графичка новела, документарни филм, сакупљање и презентација оралне историје јеврејске заједнице, и друго.

Партнери:

Пројекат је развио и води:

  • ЈКП, Немачка (Jugend-Kulturpojekt EV DE)

Партнери:

Новости