web analytics

Izložba: Šoa – kako je to ljudski bilo moguće?

 • Kako je to ljudski bilo moguće?

  Izložba o Holokaustu

 • 1. Preuzmi

 • 2. Odštampaj

 • 3. Izloži

Opšti pregled Holokausta u Evropi

Izložba ”Šoa – Kako je to ljudski bilo moguće?” u kratkim crtama predstavlja najvažnije istorijske apsekte evropskog Holokausta, počevši od života Jevreja u predratnoj Evropi, a završava se sa oslobođenjem nacističkih logora širom kontinenta, i hrabrim i teškim povratkom u život onih koji su preživeli. Paneli se sastoje od tekstova sa objašnjenjima, protkanih ličnim pričama žrtava, citatima, i originalnim fotografijama. Između ostalog, izložba obrađuje sledeće teme:

 • Život Jevreja između dva svetska rata
 • Dolazak na vlast nacizma u Nemačkoj
 • Nacistička antisemitistička ideologija
 • Nemački Jevreji pod nacistima
 • Okupacija Evrope
 • Geta
 • Smrtonosna prekretnica - napad na Sovjetski Savez
 • ”Konačno rešenje”: deportacija u logore smrti
 • Aušvic-Birkenau
 • Otpor Jevreja
 • Stav većinske populacije prema Jevrejima
 • Pravednici među narodima
 • Oslobođenje
 • Povratak u život

U okviru izložbe predstavljena je i priča o Jakobu i Irmi Fibelman.

Holokaust je jedinstven genocid

Šoa. Holokaust je jedinstven genocid, totalan i sistematski, počinjen od strane nacističke Nemačke i njenih pomagača sa ciljem da potpuno unište jevrejski narod. Glavni pokretač Holokausta bila je nacistička ideologija rasističkog antisemitistizma. Između 1933. i 1941. nacistička Nemačka sprovodi mere kojim se Jevrejima ukidaju prava i oduzima imovina, nakon čega sledi obeležavanje i grupisanje jevrejskog stanovništva. Ova politika zadobija široku podršku u Nemačkoj i velikom delu okupirane Evrope. Nakon invazije na Sovjetski Savez 1941, nacisti uz pomoć kolaboracionista započinju sistematsko istrebljenje Jevreja. Do 1945. biće ubijeno skoro šest miliona Jevreja. (tekst preuzet sa prvog panela izložbe)

Izložbu je proizvelo Odeljenje za putujuće izložbe Muzeja Jad Vašem, Dizajn: Tarazi Studio Prevod na srpski jezik: Miško Stanišić Distribucija izložbe u Srbiji: Teraforming

Jad Vašem

Jad Vašem je osnovan 1953. kao svetski centar za dokumentaciju, istraživanje, edukaciju i komemoraciju Holokausta. Kao trajni memorijalni centar jevrejskog naroda, Jad Vašem čuva sećanje na prošlost i prenosi njeno značenje budućim generacijama.

Moj život je počeo od kraja. Prvo sam upoznala smrt, a onda – rođenje. Halina Birenbaum, preživela Holokaust.
Pedagoški vodič

Pedagoški vodič za nastavnike

Uz izložbu je dostupan i Pedagoški vodič za nastavnike. Vodič opisuje kako raditi sa učenicima pre, za vreme, i nakon pregledanja izložbe, kakvi su zadaci nastavnika. Osim toga, vodič sadrži i radne materijale koji se mogu odštampati, umnožiti i podeliti učenicima.

Pregledaj izložbene panele

Pre preuzimanja, možete prvo pregledati sve panele, upoznati se sa sadržajem, dizajnom i redosledom panela. Ove dokumente, koji su dostuponi na sajtu Odeljenja za putujuće izložbe Jad Vašema, možete preuzeti putem sledećih likova:

Izložba Šoa Jad Vašem

Preuzmite izložbu

Popunite ovaj formular kako bi izrazili interesovanje da preuzmete, odštampate i organizujete izložbu, kao i da izvodite radionice po uputama iz Pedagoškog priručnika. Izložbu ćete dobiti u digitalnom formatu direktno od Odeljenja za putujuće izložbe Jad Vašema. Molimo vas da formular popunite latinicom.

Prijava za preuzimanje izložbe

„Šoa – Kako je to bilo moguće“

 • Termin izložbe / Exhibition dates

 • YYYY slash MM slash DD
 • YYYY slash MM slash DD
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uslovi korištenja

 1. Na panelima se ne smeju vršiti nikakve izmene, bilo da je u pitanju sadržaj ili dizajn.
 2. Izložba se može koristiti isključivo u celosti.
 3. Možete proizvesti samo jednu kopiju izložbe.
 4. Izrada se mora obaviti isključivo u skladu sa navedenim tehničkim uputstvima.
 5. Datoteke (PDF dokumenti) su namenjene isključivo za proizvodnju izložbe. Nakon izrade izložbe svi fajlovi se moraju izbrisati odmah i bez odlaganja.
 6. Datoteke (PDF dokumenti) se ne smeju koristiti u bilo koje druge svrhe, kao što su npr. plakati, katalozi, brošure, obrazovni materijali isl. bez prethodnog pismenog pristanka Jad Vašema.
 7. Nikakvi tekstovi ili vizuelne informacije se ne smeju dodavati i prikazivati uz Izložbu.
 8. Svi paneli koji su sastavni deo izložbe se moraju izložiti/prikazati, i to u redosledu kako je predviđeno i prikazano u preuzetom PDF dokumentu.
 9. Bilo koja druga upotreba bilo koje slike, teksta i/ili bilo kojeg njihovog dela sadržanih u datoteci (PDF dokumentu) nije dozvoljena bez prethodnog, izričitog, pismenog odobrenja Jad Vašema.
 10. Nikakav logotip se ne sme dodati Izložbi bez izričitog pismenog odobrenja Jad Vašema.
Izložba "Šoa - kako je to ljudski bilo moguće" u Istorijskom arhivu Novog Sada

Budimo u kontaktu

 • Javite nam kada otvarate izložbu, i koliko će trajati.
 • Pošaljite nam nekoliko fotografija sa otvaranja, tokom poseta i radionica.
 • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili ideja za saradnju – slobodno nam se javite.

Spremno-za-štampu ready2print

Izložbe muzejskog kvaliteta lako dostupne za štampu i izlaganje

Spremno-za-štampu ”ready2print” je inovativni koncept koji je razvilo Odeljenje za putujuće izložbe Jad Vašema sa ciljem da se izložbe muzejskog kvaliteta na jednostavan način učine dostupnim za preuzimanje, štampanje i izlaganje u adekvatnim javnim prostorima kao što su škole, univerziteti, biblioteke, arhivi, muzeji, domovi kulture, crkve i sinagoge, i drugi prostori. Spremno-za-štampu ”ready2print” izložba je zapakovana kao digitalni fajl u kojem su dokumenti visoke rezolucije, uputstva i uslovi korištenja. Po uzoru na ovaj, i slične koncepte razvijene u drugim institucijama, Teraforming razvija i distribuiše i svoje originalne materijale. Jedna od njih je izložba ”Neke reči o Holokaustu u Srbiji”.

Jad Vašemova izložba ”Kako je to ljudski bilo moguće?”