MemAct! ставља посебан фокус на заједничку европску и транснационалну перспективу у едукацији о Холокаусту

MemAct! развија и примењује партиципативне методе учења о Холокаусту.

MemAct! спаја едукаторе, истраживаче и активисте из различитих поља културе сећања и едукације о Холокаусту, грађанског образовања и активног рада у локалним заједницама у борби против различитих облика ксенофобије, какви су антисемитизам и антициганизам.

MemAct! развија и примењује партиципативне методе учења о Холокаусту. Ова методологија тежи да омогући активну партиципацију учесника програма, кроз уважавање њихових искустава и погледа на друштвену стварност, односно њихово разумевање прошлости и односа историјских искустава са данашњим друштвеним проблемима какви су нови облици антисемитизма, расизам подстакнут антимигрантском пропагандом и друге форме дискриминације.

Време пројекта: 02. новембар 2020. – 01. мај 2022.

Партнери:

Пројекат води:

Партнери: