Seminar: Ka društvu bez predrasuda – izazovi suočavanja sa antisemitizmom nekad i sad

29. oktobar 2022.
09:00 – 17:00 časova
Gimnazija „20. oktobar“, Bačka Palanka

  • Seminar je namenjen pre svega nastavnicima, ali i drugim radnicima u kulturi i obrazovanju, kao što su muzejski radnici, bibliotekari, arhivisti i drugi.
  • Seminar nastavnicima donosi 8 poena, a svim učesnicima sertifikat o pohađanju seminara.
  • Seminar je besplatan.
  • Teraforming obezbeđuje radne materijale. Ručak, kao i eventualne troškove puta i smeštaja učesnici pokrivaju sami.

Realizatori:

  • Nevena Bajalica, suosnivač i menadžerka programa NVO Teraforming
  • Miško Stanišić, direktor NVO Teraforming
  • Partneri Hana projekta iz Poljske, Nemačke i Grčke (onlajn prezentacije)
Hannah logo