Seminar: Savremeni antisemitizam i edukacija o Holokaustu

13. jun 2022.

11:00 – 13:00 časova

Arhiv Vojvodine

Seminar će se održati uživo u Arhivu Vojvodine sa onlajn uključenjima partnera iz Grčke, Nemačke i Poljske. 

Hannah logo

Projekat je podržan kroz program Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“.