Seminar u Jad Vašemu za arhiviste i bibliotekare iz Srbije

saradnja Međunarodne škole za studije holokausta Jad Vašem, Jad Vašem biblioteke, Jad Vašem arhiva i Teraforminga

Seminar u Jad Vašemu za arhiviste i bibliotekare iz Srbije

4.-11. decembra 2018. godine, Jerusalim, Izrael

U saradnji Međunarodne škole za studije holokausta Memorijalnog centra Jad Vašem, Jad Vašem biblioteka, Jad Vašem arhive i Teraforminga, od 4. – 11. decembra 2018. godine u Jad Vašemu organizovan je trening za arhiviste i bibliotekare iz Srbije.

Po prvi put je održan ovaj, na više načina jedinstven seminar , gde je najvažniji deo bilo otkrivanje različitih načina pristupa ovoj specifičnoj ciljnoj grupi koju čine arhivisti i bibliotekari.

Program seminara se sastojao iz profesionalno rozvojnog sadržaja posebno prilagođenog za arhiviste i/ili bibliotekare, i sadržaja sa osnovnim konceptima edukacije o Holokaustu.

Praktična saznanja i razmena novih iskustava sa kolegama

Učesnici iz Srbije imali su priliku da nauče, upoznaju se i podele metodologije i najbolje načine rada na raznolikim svakodnevnim zadacima, izazovima i rešenjima, sa kolegama iz različitih odeljenja Jad Vašem biblioteke i arhiva. Nove referentne tačke za evaluaciju sopstvenih mogućnosti i standarda bile su od velikog značaja svim učesnicima.

Pružanje novog obrazovnog potencijala

Drugi cilj treninga bio je edukativan u cilju osnaživanja srpskih arhivista i bibliotekara na polju

boljeg razumavanja obrazovanja i učenja o Holokaustu uopšte, a naročito osnovnih načela edukativne filozofije Jad Vašema
spoznaje sopstvenih potencijala za kreiranje i primenu širokoopsežnih edukativnih programa baziranih na raspoloživim materijalima i lokalnoj istoriji.

Richelle Budd Caplan, direktorica evropskog odeljenja Međunarodne škole za studije Holokausta, i
Dr. Tobias Ebbrecht-Hartman, Hebrejski univerzitet u Jerusalimu

Godina pripreme

Inicijalno ostvaren kontakt između Jad Vašem biblioteke i Teraforminga u novembru 2016. godine bio je početna tačka priprema. Ideja se razvijala, da bi nakon mnogobrojnih Skajp sastanaka i razmene imejlova između Teraforminga i kolega iz Međunarodne škole za studije holokausta Jad Vašem, kao i interno između različitih Jad Vašem odeljenja, trening konačno postao realnost.

Srpska verzija izložbe “Kako je to ljudski bilo moguće?” (“HOW WAS IT HUMANLY POSSIBLE” READY2PRINT)

Jedan od konkretnih rezultata ove razmene je verzija izložbe “Kako je to ljudski bilo moguće?” na srpskom jeziku. Reč je o jednoj od izložbi iz ready2print serije Jad Vašema. U toku pripremnog perioda, Teraforming je preveo izložbu na srpski jezik kako bi bila dostupna za vreme održavanja treninga. Izložba je sada dostupna korisnicima u Srbiji i može se preuzeti ovde.

Srpski prevod izložbe

Naša “Ester” u Jad Vašemu

U okviru trening programa, Miško Stanišić iz Teraforminga održao je predavanje o velikim mogućnostima uključivanja arhiva i biblioteka u obrazovanje i učenje o Holokaustu. Predstavio je Ester – kolekciju ilustrovanih priča i nastavni materijal , čiji najvažniji deo predstavlja serija dramatizovanih priča o jevrejskim žrtvama ubijenih u logoru na Sajmištu u Beogradu. Pored ostalih izvora, u kreiranju zbirke Ester korišćeni su onlajn dostupni digitalizovni arhivski materijali Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.

Miško Stanišić, Teraforming
(foto: Jelena Đorđević Perc, Gradska narodna bibioteka „Žarko Zrenjanin“)

Vizija Teraforminga i dugoročne aktivnosti sa arhivistima i bibliotekarima

Ovaj trening je sastavni deo dugoročnih aktivnosti Teraforminga na planu osnaživanja arhivista i bibliotekara da preuzmu novu aktivnu ulogu na poljima edukacije o Holokaustu. Naročito u Srbiji, Teraforming kontinuirano razvija raznolike aktivnosti koje uključuju arhiviste i bibliotekare sa ciljem da stvori nove mogućnosti za obrazovanje i učenje o Holokaustu, i da doprinese stvaranju i jačanju mreža novih aktera koji bi doprineli daljem razvoju različitih obrazovnih programa o stradanjima u Drugom svetskom ratu uopšte, a kada je u pitanju stradanje jevrejskog naroda, i o jevrejskom životu, kulturi i istoriji u lokalnom, regionalnom i Evropskom kontekstu.

Vizija koju je Teraforming razvio zadobila je pažnju međunarodne javnosti nakon što je Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust (IHRA) nagradila Teraforming prestižnim godišnjim priznanjem Jehuda Bauer Grant (anual Jehuda Bauer Grant) za koncept Međunarodne bibliotečke platforme za obrazovanje i učenje o Holokaustu (International Library Platform for Teaching and Learning about the Holocaust). Mnogi elementi treninga za srpske arhiviste i bibliotekare u Jad Vašemu, po formatu i sadržaju, bili su skrojeni upravo na način da doprinesu etabliranju novih inventivnih načina razmene sa ovom ciljnom grupom, te da se ova iskustva primene i međunarodno, u kontekstu nagrađenog projekta.

Ovo je samo početak…

Nakon treninga u Jad Vašemu kao inicijalnim prvim korakom, Teraforming je pripremio niz aktivnosti u 2018. i 2019. godini za arhiviste i bibliotekare u Srbiji. Između ostalog, u planu su radionice, studijske posete, mentorski programi i razmene iskustava i znanja, u saradnji sa Jad Vašemom, Međunarodnom službom za traženje žrtava (International Tracing Service ITS) iz Bad Arolzena, Memorijalni muzej i obrazovni centar Vanzejske konferencije (Memorial and Educational Site House of the Wannsee Conference) u Berlinu, Polin muzejom poljskih Jevreja u Varšavi, Kućom Ane Frank iz Amsterdama, i drugim renomiranim me

Varda Gross, šef Laboratorije za zaštitu papira

Zahvalnica

Teraforming se zahvaljuje Rišeli (Richelle), Robu (Rob), Džejmsu (James), Emanueli (Emmanuelle), Sari i Maši (Masha), svim predavačima, vodičima i ostalim kolegama iz Jad Vašema na gostoprimstvu, saradnji, entuzijazmu i impresivnoj posvećenosti radu!

Zahvaljujemo se ambasadi Izraela u Srbiji za svesrdnu podršku Teraformingu za završetak ovog projekta.