RADIONICA – TAS Lab 3 – Antiteza

Migracione politike: Odgovori donosioca odluka na pitanja mladih iz Srbije

DATUM: 10. novembra 2020. godine, utorak

VREME: 11:00 – 12:30

MESTO: Onlajn (platforma Zoom)

PROGRAM

11:00-11:05 UKLJUČENJE

11:05-11:20 UVODNA REČ, Miško Stanišić, direktor i suosnivač organizacije Teraforming

Osvrt na prethodne dve radionice: TAS Lab 1 i TAS Lab 2, koncept projekta i zadatke koji predstoje.

11:20-11:40 ODGOVORI DONOSIOCA ODLUKA NA PITANJA MLADIH

Prikaz intervjua sa Svetlanom Velimirović, zamenicom komesara, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

11:40-12:25 DISKUSIJA

Gosti:

12:25-12:30 ZAKLJUČAK I INFORMACIJE O NASTAVKU PROJEKTA

12:30 KRAJ PROGRAMA

PRIJAVITE SE

  • Sertifikat o učešću na radionici u okviru EU programa ”Evropa za građane”
  • Mogućnost učešća na svih 5 TAS Lab radionica
  • Mogućnost učešća na 3 TAS Lab međunarodna vebinara
  • Mogućnost učešća na konferenciji u Briselu kao deo tima iz Srbije

Više o projektu:

TAS Lab

GOSTI

Svetlana Velimirović

Svetlana Velimirović

Svetlana Velimirović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i stekla stručno zvanje specijaliste opšte medicine. Veći deo radnog staža provela je u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije na mestu samostalnog savetnika za praćenje ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Predlagala je projekte za zbrinjavanje izbeglica sa zdravstvenim problemima. Sarađivala je sa međunarodnim, domaćim, vladinim i nevladinim organizacijama i učestvovala u programiranju i formulaciji brojnih projekata za predpristupne fondove Evropske unije. Tokom cele profesionalne karijere neposredno je radila sa strankama u rešavanju njihovih pojedinačnih problema, kao i problema grupa. U julu 2008. godine Vlada Republike Srbije je postavlja za pomoćnika komesara, a marta 2009. godine za zamenika komesara pri Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Natalija Perišić

Dr Natalija Perišić je vanredna profesorica Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad. Angažovana je na predmetima iz oblasti nacionalne i evropske socijalne politike, starenja i migracija na osnovnim, master i doktorskim studijama. Predaje i na Multidisciplinarnim master studijama Migracija na Univerzitetu u Beogradu. Gostuje kao predavač na fakultetima u Istočnom Sarajevu, Tuzli i Nišu. Od oktobra 2019. godine, šefica je Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i koordinatorka projekta MIGREC koji finansira Evropska unija u okviru programa HORIZONT2020. Njena naučna i istraživačka interesovanja obuhvataju presek između migracija, starenja i države blagostanja, nacionalne i evropske socijalne politike i rodne perspektive. Objavila je dve knjige, preko 50 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i preko 20 članaka u zbornicima radova.

Uroš Radović

Radoš Đurović

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti međunarodnog prava sa radom “Pravo azila u Srbiji”. Od 2004. godine aktivan u civilnom sektoru u Srbiji kroz studentska udruženja i nevladine organizacije angažovane na polju promovisanja i zaštite ljudskih prava u Srbiji. Dobitnik nagrade Kancelarije predsednika Republike za pokazani liderski potencijal i dostignuća u društvenom angažmanu 2011. godine. Autor brojnih članaka i publikacija u oblasti azila i migracija. Idejni pokretač i jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Član Evropskog pokreta u Srbiji i član Komore socijalnih radnika Srbije. Trenutno na poziciji Izvršnog direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

DOMAĆINI

Uvodna reč: Miško Stanišić
Suosnivač i direktor organizacije Teraforming,

Moderator: Ljiljana Ćumura
Viša projektna menadžerka, Teraforming