Učimo od prošlosti – delujemo za budućnost

Seminar o podučavanju o Holokaustu i ljudskim pravima 2022.