Вебинар 1

Савремена пракса ангажовања архивске грађе у јавним програмима образовања и комеморације

Innovative Practices in Employing Archival Records in Public Outreach Programs in the Fields of Commemoration and Education about the Holocaust

15. јуни 2020. г.

10:00 – 12:00 сати

Холокауст, европске вредности и локална историја

Преузмите програм: