Međunarodna konferencija

Mikroistorije holokausta i njegov evropski karakter

ULOGA LOKALNIH ARHIVA U IDENTIFIKACIJI I ZAŠTITI GRAĐE O HOLOKAUSTU

27. aprila 2021

10: 00-14: 00 sati

Zoom platforma

Učešće na događaju je besplatno, ali registracija je obavezna. Koristite ovaj obrazac za registraciju. Zoom link ćemo vam poslati nekoliko dana pre konferencije.

HEVLH Logo

Konferencija se organizuje u okviru projekta Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija. Pročitajte više o projektu na našoj veb stranici.

Ako ste arhivista, bibliotekar, kustos muzeja, istoričar, istraživač, edukator, kreator politike, aktivista ili ste samo zainteresovani da saznate više o oblikovanju kulture sećanja na Holokaust i budućnosti nastave i učenja o Holokaustu – pozivamo vas da se registrujete i da nam se pridružite 27. aprila 2021!