Vreme: 23 januar 2020, 15:00 č

Mesto: Kulturni centar Novi Sad

Adresa: Katolička porta 5, Novi Sad

Međunarodna manifestacija, predavanja i panel debata sa gostima stručnjacima iz Izraela, Norveške, Mađarske i Srbije, u organizaciji NVO Teraforming, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada i Kulturnog centra Novog Sada, doprinos je komemoraciji Novosadske racije, Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta i 75. godina od oslobođenja logora Aušvic, kao i opštem unapređenju kulture sećanja u Srbiji.

From the Novi Sad Raid  to the Liberation of Auschwitz - how and why we remember?

Učesnici programa:

Kristijan Vi, Falstad muzej, Norveška Kristijan je direktor Falstad muzeja – norveškog nacionalnog centra za edukaciju i dokumentaciju o istoriji zarobljeništva u Drugom svetskom ratu, humanitarnog međunarodnog prava i ljudskih prava. Kristijan je član norveške delegacije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust, i predsedavajući radne grupe za muzeje i memorijale. Olga Ungar, Jad Vašem, Izrael
 Olga je edukator u Jad Vašemu, izraelskom nacionalnom memorijalnom centru za žrtve Holokousta. Olga je doktorirala na Bar Ilan Univerzitetu, a u poslednje vreme predmet njenog istraživanja je fenomen memorijalizacije žrtava Holokausta lokalnih jevrejskih zajednica na jevrejskim grobljima neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata. Zoltan Tot-Hajneman, Muzej Holokausta u Budimpešti, Mađarska
 Zoltan je zadužen za komunikaciju i odnose sa javnošću u Muzeju Holokausta u Budimpešti, i sa velikim iskustvom u obrazovanju, organizuje trening programe. Član je mađarske delegacije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust gde je član radne grupe za muzeje i memorijale. Petar Đurđev, Istorijski arhiv Grada Novog Sada Petar je direktor Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, istoričar i autor. Kao istraživač uglavnom se bavi temama iz lokalne istorije Novog Sada i šajkaškog kraja. Koautor je većeg broja istorijskih izložbi. Stručne radove je objavljivao u brojnim časopisima i publikacijama, i bio stručni saradnik na snimanju dokumentarnih televizijskih emisija. Miško Stanišić, Teraforming, Novi Sad
 Miško je direktor mreže Teraforming koja se bavi stvaranjem i unapređenjem pedagoških metodologija i nastavnih materijala za učenje o Holokaustu, kao i razvijanjem međunarodnih projekata saradnje i razmene na ovom polju. Član je delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust gde je član radne grupe za edukaciju, kao i projektne grupe za borbu protiv poricanja, manipulacije i iskrivljenja istorije Holokausta.

Prvi deo programa: