Promocija projekta

Krajem avgusta meseca uspešno je završen projekat “Teza, antiteza i sinteza: TAS lab o migracijama” koji smo tokom proteklih 18 meseci realizovali sa partnerima iz Belgije, Italije, Portugala i Rumunije, a pod pokroviteljstvom programa “Evropa za građane”, mera “Projekti civilnog društva – Demokratski angažman i građansko učešće.

Među prisutnima su bili predstavnici medija, civilnog sektora, obrazovnih institucija, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a najbrojniji gosti su bili nastavnici, iz osnovnih i srednjih škola širom Srbije.

Pored promocije na društvenim mrežama, Teraforming je 26. avgusta organizovao javnu prezentaciju projekta, u okviru koje je LJiljana Ćumura, menadžerka projekta upoznala učesnike i goste sa ciljevima, realizovanim aktivnostima i rezultatima “TAS Lab o Migracijama” projekta. Podelila je i iskustva sa nedavnog učešća na konferenciji u Briselu, gde su predstavnici Teraforminga predstavili preporuke i smernice za izradu migracionih politika i učestvovali u dijalogu sa donosiocima odluka i predstavnicima Evropskog parlamenta.

Osvrt na projektne ciljeve, aktivnosti i rezultate:

Osnovni smisao projekta je da ostvari uticaj na politiku EU prema migracijama i integracijama, kroz angažman pre svega mladih, i uz direktno učešće kreatora politika i donosioce odluka, kao i drugih relevantnih i uticajnih aktera.

Kroz projekat smo promovisali evropska načela građanskog angažovanja i dali doprinos demokratskom učešću građana u kreiranju politika na EU nivou, reafirmišući istovremeno društvene vrednosti solidarnosti, interkulturalnog dijaloga i razumevanja, kao i borbe protiv stereotipa i netolerancije prema manjinskim grupama uopšte, a posebno prema migrantima i izbeglicama.

Kao uvod u diskusiju o izazovima sa kojima se susrećemo danas posebnu pažnju smo posvetili iskustvima i istorijskim lekcijama iz prošlosti, kao i našim sopstvenim iskustvima o izbeglištvu i migracijama i iskustvima kada smo mi bili u ulozi da dočekujemo izbeglice u našoj zemlji.

Aktivnosti

U okviru projekta realizovali smo:

25 lokalnih radionica – po 5 u svim zemljama učesnicama projekta, sa preko 500 mladih i gostiju.

25 video priloga sačinjenih nakon svake od radionica.

3 međunarodna vebinara sa govornicima iz cele Evrope.

Međunarodnu konferenciju u Briselu.

18 mesečnih biltena projekta.

Aktivnosti na društvenim mrežama i veb-sajtu projekta.

Partneri

ACTA

ACTA Center
Rumunija
www.actacenter.ro
– vodeći partner

COPE

Cooperazione Paesi Emergenti
Italija
www.cope.it

IMVF

Instituto Marques de Valle Flor
Portugal
www.imvf.org

Teraforming

Teraforming
Srbija
www.terraforming.org

VOCAL Europe

Vocal Europe
Belgija
www.vocaleurope.eu

Zastava EU

Uz podršku programa Evropske unije ”Evropa za građane”

Program Evropske unije ”Evropa za građane” ima za cilj da Evropsku uniju približi građanima i stimuliše debatu o pitanjima važnim za Evropsku uniju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Od suštinskog je značaja stvaranje uslova koji građanima omogućavaju učešće u procesima kreiranja politika Evropske unije, jačanje solidarnosti među evropskim građanima, kao i stvaranje prostora da se organizacije civilnog društva kao i svi drugi članovi društva uključe u demokratski život Evropske unije.