Nikad više je danasTerraforming

Nikada više je danas

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, Terraforming, Jevrejski omladinski klub Beograd i Jevrejski kulturni centar Oneg Šabat organizuju program "Nikad više je danas" u četvrtak 25. januara od 18:30 - 20:30 sati u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu.
TAS LAB LOGO

Promocija projekta TAS Lab o migracijama

Krajem avgusta meseca uspešno je završen projekat “Teza, antiteza i sinteza: TAS lab o migracijama” koji smo tokom proteklih 18 meseci realizovali sa partnerima iz Belgije, Italije, Portugala i Rumunije, a pod pokroviteljstvom programa “Evropa za građane”, mera “Projekti civilnog društva – Demokratski angažman i građansko učešće.
TAS LAb finalna konferencijaTeraforming

Završna konferencija u Briselu – Voice for Youth

Teraforming tim je 10. avgusta učestvovao na međunarodnoj konferenciji “Voice for Youth” koja je održana u Evropskom parlamentu u Briselu.

TAS Lab 5 – Sinteza – Aktivna uloga mladih u kreiranju migracionih politika

Tema radionice su aktivna uloga mladih u kreiranju migracionih politika. Predloge za promene u migracionim politikama će izneti: Simonida Vukadinović, Ivana Macak, Sofija Savić i Aleksandar Radin.
Fake news

TAS Lab 4 – Antiteza 2 – Lažne vesti o migrantima i migracijama

Tema radionice su lažne vesti u medijima o migrantima i izbeglicama, kao i izazovi na koje nailaze novinari kada izveštavaju o njima. Na radionici će govoriti: Aleksandra Nikšić, Kijara Viben i Milan Kuzmanović.
Photo by Phil Hearing on UnsplashPhoto by Phil Hearing on Unsplash

TAS Lab 3 – Antiteza – Migracione politike: Odgovori donosioca odluka na pitanja mladih iz Srbije

Na TAS Lab radionici 3 prikazaćemo intervju sa Svetlanom Velimirović iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, posle čega sledi diskusija sa gostima: prof dr Natalija Perišić, Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

22. septembra – TAS Lab radionica 2: Lična iskustva migracija i izbeglištva

U utorak 22. septembra od 17:30 časova, u okviru radionice učesnici će se upoznati sa ličnim iskustvima izbeglištva i procesa traženja i dobijanja azila u Holandiji i Švedskoj, kao i sa situacijom na Malti, i izazovima sa kojima se ove tri članice Evropske zajednice susreću danas po pitanju prijema izbeglica i migranata.
Dr Brankica Janković

TAS Lab vebinar 1 – Migracije u prošlosti i danas: komparativna iskustva i istorijske lekcije

TAS Lab vebinar 1 - "Migracije u prošlosti i danas: komparativna iskustva i istorijske lekcije” održaće se 9. juna 2020. godine. Registrujte se - broj mesta je ograničen. Govore: Brankica Janković iz Srbije, Suzana Haim (Susanne Heim) iz Nemačke, i Patrik Gruckun (Patrick Gruczkun) iz Švedske.

3. jun – TAS Lab radionica 1 – Izbeglice i migranti u Srbiji – nekad i sad

U periodu između dva svetska rata Srbija je imala iskustvo sa prihvatanjem nekoliko talasa izbeglica i imigranata, od izbeglica iz Rusije nakon Oktobarske revolucije, preko izbeglica iz Bugarske i Austrije, do jevrejskih izbeglica koje su u Kraljevinu Jugoslaviju stizale iz Nemačke i centralne Evrope usled najezde antisemitizma i jačanja ideologije Nacizma.