Biblioteke, arhivi i kultura sećanja
u savremenoj edukaciji o Holokaustu

Mreža Teraforming je organizovala seminar u Novom Sadu u okviru svog šireg programa ”Biblioteke, arhivi i kultura sećanja u savremenoj edukaciji o Holokaustu”, i kao direktan nastavak aktiviteta nakon stručne obuke u Jad Vašemu za arhiviste i biblitekare održane u decembru 2017.

Izvanredan domaćin seminara bio je Istorijski arhiv Grada Novog Sada na čelu sa direktorom Petrom Đurđevim.

Seminar je organizovan je u saradnji sa Međunarodnom službom traženja 
(International Tracing Service ITS) iz Bad Arolsena u Nemačkoj u okviru saradnje započete još 2016. u toku projekta ”Eskalacija u Holokaust – Od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na Sajmištu: Dve odlučujuće faze Holokausta u Srbiji”.

Između ostalih zvaničnika, seminaru su prisustvoali i NJ.E. ambasador Izraela u Srbiji dr Alona Fišer-Kam (Dr. Alona Fisher-Kamm), generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Nikola Banjac, i drugi. Kao gosti seminara pozvani su i predstavnici Jad Vašema. Ovog puta to su bile Maša Jonin (Masha Yonin, Director Archival Acquisition Dept. Yad Vashem Archives) i Sara Pećanac iz Jad Vašem Arhiva.

BIBLIOTEKE, ARHIVI
I KULTURA SEĆANJA
U SAVREMENOJ EDUKACIJI
O HOLOKAUSTU

– program mreže Teraforming

U okviru dugoročnog programa rada sa arhivistima i bibliotekarima u Srbiji, Teraforming organizuje niz aktivnosti sa strateškim ciljem da inicira i podrži arhive i biblioteke u preuzmanju aktivnije uloge na polju savremenog obrazovanja o Holokaustu i drugim zločinima i događajima vezanim za istoriju Drugog svetskog rata. U toku 2018. godine Teraforming nastavlja sa organizacijom niza programa stručne obuke, seminara, stručnih putovanja, radionica i drugih aktivnosti sa ciljem razmene znanja i iskustava sa vodećim međunarodnim institucijama i stručnjacima, kao i uključivanja arhiva i biblioteka iz Srbije u međunarodne mreže i projekte na polju obrazovanja i komemoracije.

Na ovaj način Teraforming podržava stvaranje i jačanje održive mreže novih aktera koji će u Srbiji doprinositi daljem razvoju različitih obrazovnih programa kako o životu, kulturi i istoriji Jevreja u našim krajevima, o Holokaustu u lokalnom, regionalnom i Evropskom kontekstu, tako i o stradanjima srpskog naroda, romskog naroda i drugih žrtava Drugog svetskog rata, kao i o našoj antifašističkoj borbi i tradiciji.